Zámek Brandýs nad Labem

Plantáž, 250 01, Brandýs nad Labem, Tel.: +420 326 904 630
Brandýs nad Labem/Památky - Brandýs nad Labem


Popis místa
Zámek Brandýs nad Labem je významná renesanční památka se skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie. Zámek Brandýs byl oblíbené letní sídlo císaře Rudolfa II., loveckým zámkem císaře Karla VI. a osudový zámek císařovny Marie Terezie, byl hlavním stanem císaře Františka I. v čase napoleonských válek, sběratelské muzeum arcivévody Ludvíka Salvátora a nejmilejší zámek posledního císaře a českého krále Karla I. Rakouského. Také vy se můžete stát hosty na brandýském zámku při prohlídce v původních císařských komnatách, v apartmánu blahoslaveného Karla I. a císařovny Zity, v zámecké knihovně toskánských Habsburků, v expozici uniforem a zbraní císařské kavalerie, v zámecké obrazárně a v sálech gotického hradu s největším rodokmenem královských a šlechtických rodů od prvních Přemyslovců po současné panovníky monarchií Evropy.

Plantáž, 250 01, Brandýs nad Labem
Telefon: +420 326 904 630
E-mail: Nevyplněno
Web: http://www.brandyszamek.cz

Naplánovat trasu

V roce 2004 byla na zámku otevřena nová historická expozice, která je instalována v chodbách a sálech prvního patra, v autentických prostorách reprezentačních komnat císaře Rudolfa II. a v apartmánu blahoslaveného krále Karla I. a císařovny Zity. Součástí prohlídky je pracovna se sbírkami vědce a cestovatele Ludvíka Salvátora Toskánského, zámecká knihovna toskánských Habsburků, zámecká obrazárna a expozice vojenské historie, uniforem a zbraní císařské kavalerie Brandeis Garnison.

V sálech gotického hradu ve druhém patře zaujme návštěvníky rozsáhlý rodokmen královských a šlechtických rodů od prvních Přemyslovců po současné panovníky monarchií Evropy. Prohlídka vede bývalou zámeckou kaplí i stálou samostatnou výstavou o PTP, vojenských pracovně-technických praporech, známých pétépácích z dob komunistické totality.

Při návštěvě zámku lze s trochou štěstí potkat brandýské dragouny v modrých uniformách s červenými rajtkami i hodnostáře dvora Marie Terezie ve zlatem zdobených kabátcích. Návštěvníci mohou projít sklepení gotického hradu, černou kuchyni a zastavit se k odpočinku v zámecké zahradě, jejíž součástí je proslavená rudolfinská balustráda, císařská chodba Rudolfinka i švédské bastiony z dob třicetileté války.

Reprezentační sály i nádvoří a zahrada brandýského zámku nabízejí množství zážitků při koncertech komorní hudby a zámecká kaple, místo královské tradice, se může stát vznešeným prostorem pro Váš svatební obřad.

Zámek Brandýs nad Labem – sídlo císařů a králů – patří k významným renesančním památkám Čech. Býval letním a loveckým zámkem panovníků a je pevně spjat s hlavním proudem českých dějin.V průběhu 5 staletí jej navštívili všichni císaři Habsburské dynastie.Původní gotický hrad ze 14. století se v  roce 1547 stal majetkem české královské komory a loveckým sídlem císaře Ferdinanda I. Významní umělci dvorského okruhu byli autory renesanční přestavby, která zámku přinesla i skvostnou sgrafitovou výzdobu.

Město Brandýs nad Labem bylo v roce 1581 povýšeno na královské komorní město, neboť zámek si velmi oblíbil císař Rudolf II. a vybavil jej jako své hlavní mimopražské sídlo. Často sem zajížděl, užíval nádherné zahrady, pořádal hony a hostil významné osobnosti – mezi jinými i hvězdáře Tychona Brahe.Častou návštěvou na zámku býval císař Ferdinand III., který se v časech 30leté války zasloužil o záchranu staroboleslavského Paladia země České, za lovem sem přijížděl císař Karel VI. s celým dvorem. Marie Terezie se tu seznámila se svým chotěm Františkem Štěpánem Lotrinským a odsud vyjížděla do Prahy ke královské korunovaci. Císař František I. měl na zámku v Brandýse svůj hlavní stan v čase napoleonských válek a přijal zde roku 1813 ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III. k jednání koalice proti Napoleonovi před vítěznou Bitvou národů u Lipska.

Posledním majitelem brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko- uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský, který zde pobýval už ve svém mládí jako důstojník 7. pluku lotrinských dragounů. V roce 1911 sem přivedl i svoji choť Zitu z rodu Bourbon-Parma, která na klidné časy prožité v Brandýse vzpomínala jako na ty nejkrásnější ve společném  životě s císařem, jehož papež Jan Pavel II. v roce 2004 prohlásil blahoslaveným.Zámek Brandýs nad Labem byl po roce 1918 jako majetek Habsburské dynastie vyvlastněn československým státem a užíván jako kancelářská a dílenská budova Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů včetně nájemních bytů. V problematickém stavu jej v roce 1995 převzalo od státu Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se stará o jeho památkovou rekonstrukci a provoz.

Od roku 1860 zámek patřil rodině Toskánských Habsburků. Syn posledního toskánského velkovévody Leopolda II. arcivévoda Ludvík Salvátor, ve své době významný cestovatel a vědec, zde soustředil obsáhlé sbírky ze svých cest.

  Otvírací dny Čas
Duben - Říjen Út - Ne 10:00 - 17:00
Listopad - Březen So + Ne 10:00 - 17:00

Historická expozice

Prohlídky každou celou hodinu, v době od 10.00 do 16.00 hod.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz