Zámek Bosyně

277 24, Bosyně
Bosyně/Památky - Bosyně


Popis místa
Zámek Bosyně je jednopatrová barokní budova nacházející se v obci Bosyně na mělnicku. Zámek je součástí hospodářského dvora a slouží potřebám soukromého statku. Zámek je původně tvrz ze 16. století, později barokně přestavěná. V současné době prochází objekt obnovou. Veřejnosti není přístupný.

277 24, Bosyně
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Ves Bosyně se v historických pramenech poprvé připomíná v r. 1295, kdy jsou doložení Šebastián a Petr z Bosyně. Ves byla rozdělena na několik statků, z nichž jeden byl nesporně spojen s tvrzí, která se připomíná poprvé v r. 1408, kdy ji držel Jan Homut.

Homutové sídlili na bosyňské tvrzi až do 70. let 16. století, kdy ji získal Jiří Kaplíř ze Sulevic. Kaplířové prodali tvrz a část vsi v r. 1587 Albrechtu Pětipeskému z Chýš, který je připojil k byšickému panství; druhá část patřila ke Kokořínu. Nový majitel na tvrzi nesídlil, a ta se již v r. 1623 uvádí jako značně zchátralá. Tehdy koupili Bosyni jako pobělohorský konfiskát Lobkovicové a tvrz pravděpodobně opět obnovili.

V r. 1669 získali bosyňský statek Pachtové z Rájova, kteří tvrz přestavěli na jednoduchý, jednopatrový barokní zámek obdélníkového půdorysu. Pachtové drželi Bosyni jako součást panství Liblice ještě v první polovině 19. století, v r. 1845 ji získal hrabě Fridrich Deym. Poslední úpravy byly na zámku provedeny v r. 1915 a daly objektu v podstatě jeho dnešní ráz s prostornou síní v přízemí s povalovým stropem.

V 2. polovině 20. století patřil zámek v Bosyni státnímu statku a sloužil jeho potřebám.

Veřejnosti zámeček není přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz