Zámek Bon Repos

Čihadla, 289 26, Stará Lysá, Tel.: +420 724 368 619, eva.chlumova@zamekbonrepos.cz
Stará Lysá/Památky - Stará Lysá


Popis místa
Zámek Bon Repos najdeme nedaleko dnešní vsi Čihadel, části Staré Lysé v okrese Nymburk. V roce 1715 jej založil hrabě František A. Špork jako své letní sídlo, na což odkazuje i název zámku – Bon Repos, neboli „dům oddechu“. V 19. století zde působil Bedřich Smetana. Dnes je v soukromých rukou, je zrekonstruovaný a konají se v něm různé společenské akce.

Čihadla, 289 26, Stará Lysá
Telefon: +420 724 368 619
E-mail: eva.chlumova@zamekbonrepos.cz
Web: http://www.zamekbonrepos.cz

Naplánovat trasu

Kromě zámku nechal v roce 1715 hrabě František Antonín Špork na vrchu Čihadlo postavit i kapli sv. Jeronýma. Zámek hrabě využíval především k rekreaci a k odchytu ptactva.

Po smrti hraběte Šporka začal zámek pustnout, přítrž chátrání dal až pražský arcibiskup Antonín Příchovský, který zámek roku 1768 koupil a následně opravil a rozšířil o několik dalších staveb.
V roce 1844 na zámku působil jako učitel hudby Bedřich Smetana.

Po roce 1945 zámek využívala armáda. Dnes je v rukou soukromé společnosti a je po rekonstrukci. Konají se zde různé společenské akce, koncerty, rauty, konference nebo svatby.

Stavební historie objektu začíná roku 1718, kdy byla zahájena na pokyn hraběte Františka Antonína Šporka výstavba kaple sv. Jeronýma, domu pro kněze, pyramidy pro poustevníka a letního zámečku La Maison de Bon Repos (Dům oddechu). V tomto období vzniká mnoho mimořádných uměleckých děl a areál je velmi originální svým pojetím. Celek doplňovala sochařská výzdoba z dílny Matyáše Bernarda Brauna a výjimečná výmalba fasád a interiérů, ze kterých se dochovala zcela zásadní malba "Hostina Bohatcova" se zobrazením odháněného Lazara – alegorie na bezpráví učiněné Šporkovi uvězněním v Daliborce. Po smrti F.A. Šporka roku 1738 zámek rychle chátral. Roku 1768 koupil zámek v dražbě pražský arcibiskup Antonín Příchovský z Příchovic.

Nový majitel patřil mezi horlivé podporovatele umění a zámek byl za jeho působení v období 1762-1768 zásadním způsobem přestavěn a rozšířen zřejmě pod vedením  pražského architekta Ignáce Palliardiho. Např. k budově tanečního, čínského pavilonu přibyly další dvě budovy. Po roce 1816 přešel zámek Bon Repos do držení rodiny Thun-Hohensteinů. V rámci kulturní historie je třeba se zmínit o pobytu Bedřicha Smetany, který byl učitelem hudby v rodině Thunů v letech 1844-47. Od roku 1885 ho držela Hospodářská úvěrní banka v Praze a Länderbank Wien, která se stala roku 1887 jediným majitelem. V roce 1905 přešel objekt do držení knížat Kinských.

Po roce 1945 zámek využívala armáda. Dnes je v rukou soukromé společnosti a je po rekonstrukci. Konají se zde různé společenské akce, koncerty, rauty, konference nebo svatby.

Zámek není otevřený denně. Prohlídky nutno předem domluvit.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz