Zámek Myštěves (Blažkov)

503 15, Myštěves, Tel.: +420 495 496 115, mysteves@volny.cz
Myštěves/Památky - Myštěves


Popis místa
Zámek Myštěves se nachází na okraji přírodního parku asi 1,5 km severně od stejnojmenné obce. Od roku 1990 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Zámek je obdélná patrová budova s mansardovou střechou a modelovaným středním rizalitem s arkádovým podjezdem. V současnosti slouží zámek jako hotel a je přístupný pouze jeho hostům.

Zámek v Myštěvsi leží 10 km severovýchodně od Nového Bydžova a 9 km jihozápadně od Hořic a od vlastní vesnice Myštěves 2 km severně.

Zámek není veřejnosti přístupný, slouží jako hotel a patří k místnímu golfovému klubu Queen's Park Golf Club Myštěves.

V zámeckém areálu je tento klub otevřen od roku 2001.

Původní zámeček s přilehlým panstvím se konstituoval v 18. století. Toto panství zakoupil v roce 1897 rytíř Gaston Ritter von Mallmann (jeho erb na průčelí zámečku), který provedl kompletní znovuvýstavbu zámečku v neobarokním slohu a založil zde anglický zámecký park. Tento pán, snad z důvodů vysokých nákladů na tuto přestavbu - místní paměť však spíše hovoří o neúměrném holdování karbanu a jiných potěšením tohoto šlechtice - byl nucen celé panství zastavit a posléze přenechat Pozemkové bance v Praze, která jej v roce 1913 jako celek prodala tehdejšímu známemu pražskému lékaři, zakladateli Podolské porodnice, profesoru gynekologie a porodnictví Karlovy university v Praze, prof. MUDr. Václavu Piťhovi a jeho manželce Hermíně.

První známky golfové hry v Myštěvsi se datují již v roce 1930, jak dokládá níže uvedená fotografie ze soukromého archivu viceprezidenta České golfové federace pana ing. Prokopa Sedláka. V roce 1950 byl však rodině Piťhů celý majetek znárodněn.

V 50. letech pak komunisté na zámečku nejprve zřídili věznici pro zvláštní osoby. V roce 1976 si nechala pro lepší celospolečenské využití převést celý areál do vlastnictví Československá televize. Vzniklo zde rekreační a školící středisko ČST, kde pak pobývaly a točily veškeré celebrity předlistopadové kultury.

V letech 1991/92 bylo celé panství vráceno rodině Piťhů a vznikl projekt na vybudování sportovně a společensky exkluzivního golfového areálu o 27 jamkách. Oproti jiným golfovým hřištím v Evropě, je do golfového areálu Q.P.G.C. v Myštěvsi integrálně zahrnut nejen zámecký park, ale zejména i vlastní zámek, disponující špičkovou klubovou, stravovací a ubytovací základnou (evropská golfová turistika).

Zámek je sídlem hotelu. Přístupný je pouze hostům hotelu.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz