Zámek Blahotice

274 01, Blahotice, Tel.: +420 312 500 410, ekofrukt@ekofrukt.cz
Blahotice/Památky - Blahotice


Popis místa
Zámek Blahotice se nachází ve stejnojmenné osadě, která v současnosti spadá pod město Slaný. Zámek tvoří mohutná dvoupatrová budova v novorenesančního slohu. Budovou zámku stojí mezi silnicí a Blahotickým rybníkem. Objekt je oplocen, ale zámek je částečně přes bránu viditelný. Zámek je v soukromém vlastnictví a není veřejnosti přístupný.

274 01, Blahotice
Telefon: +420 312 500 410
E-mail: ekofrukt@ekofrukt.cz
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek byl postaven v sousedství zaniklé tvrze roku 1870 baronem z Riese Stallburku. Historie zámku úzce souvisí s historií obce Blahotice.

Nejstarší zmínka o vsi pochází z roku 1088, kdy měla v Blahoticích majetek vyšehradská kapitula. Ve 14. a počátkem 15. století byla ves v držení vladyk z Blahotic erbu dvou plamenných kruhů, kteří zde měli tvrz. Roku 1316 se jmenuje Dobrohost, syn Vícemila z Blahotic v dědické při s Vícemilem z Kvíce, Václav z Blahotic († 1414) byl kanovníkem mělnickým, později farářem v Ústí nad Labem a děkanem v Litoměřicích.

V 15. století se na Blahoticích usadili vladykové z Kutrovic, později Doupovcové z Doupova. Roku 1532 koupil Blahotice Jan Luníkovský z Vraného, ale za jeho dědiců tvrz na čas zpustla. Od roku 1563 byl majitelem Blahotic Václav Pětipeský z Chyš a Egrberka, který tvrz přestavěl v renesančním slohu.

V roce 1590 však toto sídlo vyhořelo. Václav Pětipeský sice získal laskavostí císaře Rudolfa II. za 50 kop grošů dřevo na opravu pohořelé tvrze přímo z císařských křivoklátských lesů, panstvo však od té doby sídlilo více na Neprobylicích a blahotickou tvrz ani po jejím obnovení příliš nevyužívalo. Václavovu vnukovi Odolenu Pětipeskému byl majetek pro účast na stavovském odboji konfiskován a Blahotice dostal roku 1623 nejprve do zástavy a roku 1638 koupí (tehdy se naposledy připomíná blahotická tvrz) Jaroslav Bořita z Martinic.

Až do zrušení feudálního zřízení pak ves náležela ke slánskému panství. Po roce 1850 tvořily Blahotice nejprve součást obce Luníkov, později patřily k Vítovu, nyní spadají pod město Slaný.

Zámek je sídlem firmy Ekofrukt a veřejnosti je nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz