Zámek Biskupice

569 43, Biskupice, Tel.: +420 461 326 521, biskupice@biskupice.cz
Biskupice/Památky - Biskupice


Popis místa
Biskupický zámek se nachází v obci Biskupice poblíž města Jevíčko. Původní tvrz plnící residenční funkci biskupství, prošla renesanční přestavbou a v 15. století barokní přestavbou na zámek. V 19. století, kdy se majitelem stala obec, sloužil zámek jako mateřská škola, kanceláře a byly zde i byty. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví, ale severní křídlo stále slouží jako obytná jednotka.

Zámek je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kolem zámku je zanedbaný a neudržovaný park původně vybudovaný ve francouzském stylu s několika vzácnými dřevinami.

Návštěvníci by si neměli nechat ujít zajímavé náhrobky rodiny Thurn-Taxisů umístěné volně vedle sousedního farního kostela sv. Petra a Pavla.

Jak již jméno napovídá, patřily Biskupice od svého vzniku v polovině 13. století olomouckému biskupství. Jako sídlo a správní centrum bylo využito a přestavěno pravěké opevnění v poloze dnes zvané Hrubé Kolo.

Roku 1361 panství od kapituly získal markrabě Jan Jindřich a postavil na jeho území hrad Plankenberk. Poté, co na přelomu 14. a 15. století Plankenberk zanikl, nahradila ho v rezidenční funkci nová tvrz v Biskupicích. Ta zde stála nejpozději od roku 1513, kdy je poprvé výslovně zmiňována.

Po roce 1541 ji Špetlové z Prudic renesančně přestavěli, v 18. století pak Libštejnští z Kolovrat ve dvou přestavbách změnili na barokní zámek. Od roku 1874 jej vlastnil princ Lamoral Thurn-Taxis, jehož syn byl v Biskupicích roku 1945 zavražděn „revolučními“ gardami. Zámek byl poté v majetku obce a sloužil jako byty, mateřská školka a kanceláře obce.

Dnes je část severního křídla využívána k bydlení, zbytek velmi zpustlého zámku chátrá dál bez využití.

V hmotě dnešního zámku bychom gotickou tvrz hledali jen stěží, jejím jediným pozůstatkem je snad valeně klenutý sklep zjištěný pod SV nárožím zámku. Dílem renesanční přestavby je zřejmě severní a východní křídlo, další křídla již náleží barokní, klasicistní a novodobé stavební etapě.

Zámek je v soukromém vlastnictví. Veřejnosti není přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz