Zámek Bílá Lhota

783 21, Bílá Lhota, Tel.: +420 585 340 078, obec@bilalhota.cz
Bílá Lhota/Památky - Bílá Lhota


Popis místa
Na východním okraji stejnojmenné obce se nachází nevelký klasicistní zámek Bílá Lhota. Původně renesanční zámek byl mnohokrát přestavován. Dnešní zámek je jednoduchá, jednopatrová, čtyřkřídlá budova s malým dvorem. Ze zámku jsou přístupné pouze prostory sloužící dnes pro veřejnost. Dnes je budova zámku majetkem obce Bílá Lhota a slouží jako obecní úřad, pošta, knihovna a zdravotní středisko.

783 21, Bílá Lhota
Telefon: +420 585 340 078
E-mail: obec@bilalhota.cz
Web: http://www.bilalhota.cz/

Naplánovat trasu

Bílá Lhota je klasicistní zámeček s empírovými prvky nacházející se na podhůří Zábřežské vrchoviny a při okraji stejnojmenné obce 7 km západně od Litovle.

Budova zámku sice dnes tvoří hranici arboreta, které se nachází v místech bývalého zámeckého parku, ale s arboretem již nijak nesouvisí.

V arboretu Bílá Lhota rostou nejen domácí dřeviny, ale i vzácné evropské a zámořské stromy. Celkem tu napočítáte více než 400 druhů listnatých, jehličnatých a stále zelených dřevin ze severní Ameriky, Japonska, Číny, Malé Asie a dalších zemí. Park byl u zámečku v Bílé Lhotě založen okolo roku 1700 a mnoho exemplářů vysázených v tomto období se zachovalo do dnešních dnů.

Počátky arboreta se připisují dendrologovi Quidu Riedlovi, který zde v roce 1926 soustředil několik stovek druhů okrasných dřevin.

Již roku 1437 byla v Bílé Lhotě zmiňována středověká tvrz, která náležela Ješkovi ze Lhoty a ze které se dochovalo jen tvrziště v areálu dnešního arboreta. Roku 1464 se majitelem zdejšího panství stal Erazim ze Slavíkovic. Novou tvrz zde pak nejspíš postavili jeho potomci.

V 60. letech 17. století, kdy byla Bílá Lhota v držení Jana Záviše ze Slavíkovic a jeho manželky Kunky z Kobylí, došlo k přestavbě tvrze na renesanční zámeček. A za Hochbergů byl zámek ve 40. letech 18. století přestavěn do podoby barokní.

Roku 1746 koupil Bílou Lhotu Jan Maxmilián Žižka a v letech 1792 až 1840 byli majitelé lhotského panství Jan Albert z Ostheimu a Jan Vojtěch Speil z Ostheimu, kteří zde založili zámecký park v anglickém stylu.

V letech 1869 až 1945 bylo lhotské panství v rukou rodu Riedlů, jejichž zásluhou vznikl v zámeckém areálu romantický park.

Během druhé světové války byl však tento zámecký park poničen. K jeho obnově došlo až po roce 1965, kdy zde Vlastivědný ústav v Olomouci zbudoval arboretum, ve kterém se dnes nalézá více než 500 druhů listnatých, jehličnatých i stále zelených dřevin.

Zámek je přístupný dle otevírací doby sídlících na zámku.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz