Zámek Bezdružice

náměstí Kryštofa Haranta, 349 53, Bezdružice, Tel.: +420 374 629 262, info@zamekbezdruzice.com
Bezdružice/Památky - Bezdružice


Popis místa
Na náměstí v obci Bezdružice se na návrší nachází stejnojmenný barokní zámek, který je díky své poloze viditelný ze širokého okolí. Po rekonstrukci dokončené v roce 2003 zde byly instalovány historické expozice a bylo zde zřízeno muzeum tvorby předních českých sklářských umělců. V současnosti je zámek přístupný a nachází se v něm expozice Muzea české sklářské tvorby. Od února 2015 je zde nově otevřená restaurace.

náměstí Kryštofa Haranta, 349 53, Bezdružice
Telefon: +420 374 629 262
E-mail: info@zamekbezdruzice.com
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Mnohým se při vyslovení Bezdružic vybaví vzpomínky na známého českého humanistu a cestovatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, popraveného roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Harantovu osobu spojuje však s Bezdružicemi pouze příbuznost s rodem, který zdejší krajinu opustil již ve 14. století.

Na místě dnešního zámku stával od 13. století menší středověký hrad. Část starého hradu byla v 16. století přestavěna v duchu renesance a z gotické části se zachovalo nádvoří s dvěma křídly gotických budov. Na bezdružickém zámku se často střídali páni, kteří si sídlo upravovali podle svých potřeb. S těmito přestavbami započaly rody Elpognárů a Švamberků. Na zámku dnes najdeme všechny umělecké slohy kromě románského.

V období třicetileté války bylo toto šlechtické sídlo vypáleno Švédy a po roce 1711 byl zámecký objekt zmiňován již jako značně zpustlý a bez střechy. Záchrana pro zámek přišla v letech 1772 až 1776, kdy Bezdružice prošly díky knížeti Karlu Tomáši Löwensteinovi pozdně barokní přestavbou, která dala zámku téměř dnešní podobu. Potomci z rodu Löwensteinů vlastnili zámek až do konce druhé světové války. V roce 1952 převzalo zámek ČKD Praha a upravilo si jej pro rekreaci svých zaměstnanců.

Dnešní zámek stojí na místě menšího středověkého hradu, který na místě nejvyššího nároží vznikl již koncem 13. století a jehož část byla v 16. století přestavěna. Do současnosti se zachovalo nádvoří s dvěma křídly gotických budov vystavěných patrně ve 14. a 15. století. Nádvoří je přístupné průjezdem, který vznikl úpravou gotické brány.

Nákladnou renesanční přestavbou prošel objekt za posledních Kolovratů a Elpognarů. Budovy kolem nádvoří byly tehdy minimálně o jedno patro vyšší. V roce 1711 je tato část zámku popisována jako značně zpustlá stavba, z níž byla stržena střecha a započalo se s jejím bouráním. Renesanční sídlo, obklopené podle starých popisů parkánem a přístupné branou přes příkop s padacím mostem, bylo vypáleno Švédy. Přestavby zahájené před rokem 1711 strhly starý goticko-renesanční objekt, který byl zčásti demolován a použit k výstavbě nových barokních částí zámku. Zámek v té době prý ještě obklopovala vysoká zedˇ s cimbuřím.

Zásadní, pozdně barokní přestavbou prošel objekt v letech 1772 - 1776 za knížete Karla Tomáše Löwensteina. Tato přestavba vtiskla zámku dnešní podobu a její rozsah byl finančně velmi náročný. Potomci Löwensteinů vlastnili zámek až do konce druhé světové války. V roce 1815 strhla vichřice střechu a i s částí krovu. 19. září 1868 postoupil majitel bezdružický zámek k bezplatnému užívání rakousko-uherským úřadům. Roku 1901 byla část starého hradu zničena výstavbou vodojemu a v roce 1952 převzalo zámek ČKD Praha a upravilo jej pro rekreační účely.

  Otvírací dny Čas
Leden So + Ne 10:00 - 17:00
Únor So + Ne 10:00 - 17:00
Březen So + Ne 10:00 - 17:00
Duben So + Ne 10:00 - 17:00
Květen St - Ne 10:00 - 17:00
Červen St - Ne 10:00 - 17:00
Červenec St - Ne 10:00 - 17:00
Srpen St - Ne 10:00 - 17:00
Září St - Ne 10:00 - 17:00
Říjen St - Ne 10:00 - 17:00
Listopad So + Ne 10:00 - 17:00
Prosinec So + Ne 10:00 - 17:00

Expozice muzea české sklářské tvorbyHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz