Zámek Bezděkov

339 01, Bezděkov, Tel.: +420 376 312 822, obecbezdekov@seznam.cz
Bezděkov/Památky - Bezděkov


Popis místa
Zámek Bezděkov se nachází v údolí řeky Úhlavy, přibližně 5 kilometrů od Klatov. Původní bezděkovský zámek byl podle zkoumání postaven v roce 1737 na místě gotické tvrze a vzhledem ke svému umístění pod úrovní dna Hořejšího rybníka byl obehnán vodním příkopem a celá stavba umístěna na dřevěné piloty. Postupem času vzhledem ke zklidnění situace v Evropě toto opevnění ztratilo svůj význam a proto hrabě Morzin dal příkop zasypat a zámek přestavět. Zámek je obklopený parkem, který byl založen už v 18. století.

V zámecké kapli se údajně nacházel „zázračný jezuitský kříž“, který objevil spisovatel Josef Hais Týnecký, o kterém psala Božena Němcová a který je nyní uložen v muzeu Dr. Karla Hostaše v Klatovech.

První zmínka o Bezděkovu je už ve 13. stol. a jeho prvním známým majitelem byl Elblin z Bezděkova, kdy po jeho smrti přešel do majetku Jana Lucemburského a ten jej daroval Petrovi z Rožmberka. Předpokládá se, že gotická tvrz v Bezděkově byla založena již ve 14. stol. Z majitelů ve 14. století jsou zmiňováni jen Jan z Bezděkova a Jan Bohuchval z Hrádku, který statek držel až do roku 1414.

Koncem 1. poloviny 15. stol. se majitelem statku stal Racek Chlévec z Malšína a v té době, přesně v noci z 19. na 20. května 1450 byla tvrz dobyta a následně byla dobyta ještě v roce 1468. Toto obléhání a dobývání tvrz nepochybně poškodilo, byla však opravena.

V 1. polovině 16. století tvrz sloužila pouze k hospodářským účelům a postupně pustla. V roce 1555 ji jako pustou odkoupil Viktorin Pek z Římku a postupně tvrz obnovil. Za Viktorina byla tvrz upravena na renesanční sídlo, jehož podoba není přesně známa.

Později se majitelé opět střídali. Z roku 1811 se dochovala kresba zachycující pohled na tvrz od severovýchodu, která zachycuje velkou třípatrovou věž, krytou jehlancovou střechou s vikýři, která je obklopena několika patrovými křídly seskupenými do nepravidelného šestiúhelníka.

Vodní příkop, který dříve obklopoval tvrz, byl počátkem 19. stol. vysušen a změněn na zahradu.

Po roce 1820 získává panství Bezděkov František Korba z Weidenheimu a v držení tohoto rodu zůstal až do 20. stol. V polovině 19. stol. byla původní renesanční stavba přestavěna podle projektu architekta Vojtěcha Ignáce Ullmanna v novorománském resp. novogotickém stylu. Vznikl tak romantický zámek s cimbuřími a masivní hranolovou věží.

Dnes je zámek nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz