Zámek Běstvina

Běstvina, 538 45, Běstvina
Běstvina/Památky - Běstvina


Popis místa
Zámek prošel velkou řadou úprav. Nejdříve se jednalo o barokní přestavby, posléze se přistavělo východní křídlo, vznikla kaple sv. Vojtěcha a poslední klasicistní úpravy se dochovaly spolu se schodištěm dodnes. Dnes je zámek pro veřejnost nepřístuný a je zcela prázdný. Za zámkem se rozkládá přírodně krajinářsky založený park z počátku 19. století. V roce 1935 byl postaven v parku dřevěný pavilon, který je dnes v havarijním stavu.

Běstvina, 538 45, Běstvina
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: http://www.mzh.cz/clanek.asp?id=130

Naplánovat trasu

Zámek stojí v Běstvině na hlavní křižovatce uprostřed obce. Na nádvoří zámku již dnes nenajdeme bývalou starou kamennou kašnu, do parku ani nevede klasicistní chodiště. Budova je i bez uváděného zařízení.

Oltář ze zrušené kaple sv. Vojtěcha je umístěn v běstvinském kostele, lavice jsou, podle kroniky, v kostele v Pařížově (pravděpodobně ale byly uskladněny na místní faře).

Ve 14. století stávala v Běstvině tvrz, snad na ostrůvku uprostřed zaniklého rybníka severně od zámku. Na počátku 16. století si Onšovští z Onšova postavili novou raně renesanční tvrz – jednoduchou obdélnou stavbu rozdělenou na tři místnosti.

Její zdivo bylo začleněno i do projektu nového zámku stavěného kolem roku 1650 pro Kryštofa Korduleho ze Sloupna. Čtyřkřídlá stavba s uzavřeným arkádovým nádvořím se do zahrady obracela nárožními dvoupatrovými rizality.

Další barokní úpravy následovaly v letech 1720-23 za Antonína Arnošta z Birkensteinu, kdy bylo přeřešeno východní křídlo a v jižním křídle nově vznikla kaple sv. Vojtěcha. Drobné klasicistní úpravy následovaly zřejmě i v 19. století, na jehož konci bylo přistavěno schodiště do zahrady.

V letech 1910-48 byl zámek v majetku nadace Jana Josefa Caretta-Millesima, které sloužil jako správní budova. Od roku 1948 je v majetku státu, který zde po adaptaci v 60. letech 20. století zřídil zvláštní internátní školu – ta zde sídlí dodnes.

Zámek je v soukromém vlastnictví, veřejnosti není přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz