Zámek Belvín (Bellevue)

294 12, Žďár
Žďár/Památky - Žďár


Popis místa
Belvín z francouzského Bellevue je lovecký zámeček v Žehrovské oboře, při silnici ze Žehrova na Dobšín. Zámek je patrová budova, v jehož trojúhelníkovém štítě, umístěném ve středním rizalitu, je vyobrazen znak Rohanů. Podle půdorysu zámku lze soudit, že celý objekt vznikl během jediné stavební etapy. V současnosti není zámek veřejnosti přístupný.

294 12, Žďár
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Jedná se o jednopatrovou stavbu s obdélníkovým půdorysem obdélníkového tvaru, jejíž dominantou je střední rizalit s trojúhelníkovým štítem se znakem Rohanů.

Podle samotného názvu zámku lze soudit, že objekt měl sloužit jako vyhlídkové sídlo (Beille vue – vyhlídka).

V blízkosti myslivny se nalézá mohyla, která pochází zřejmě z doby bronzové. U silnice v oboře můžeme ještě dnes najít opevnění s dělostřeleckým bastionem z prusko-rakouské války v roce 1866.

Vlastní objekt je dnes účelově využíván a vstup do něj je značně omezený.

Lovecký zámeček nechal v roce 1820 postavit Karel Alain Rohan. Zakoupil tehdy panství Svijany a při té příležitosti nechal na vyvýšenině v Žehrovské oboře postavit lovecký zámeček, původně nazývaný Bellevue.

Protože jej Rohanové nevyužívali příliš dlouho, došlo krátce po jeho výstavbě k úpravě na myslivnu.

Zámek ani jeho exteriéry nejsou veřejnosti přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz