Zámek Batelov nový

náměstí Míru, 588 51, Batelov, Tel.: +420 567 314 147, epodatelna@batelov.eu
Batelov/Památky - Batelov


Popis místa
Nový batelovský zámek stojí v městysi Batelov v bezprostřední blízkosti starého zámku. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Jedná se o dvoupatrovou dvoukřídlou budovu, okolo níž najdeme zbytky zámeckého parku vytvořeného v 19. století. V současné době zámek není veřejnosti přístupný.

náměstí Míru, 588 51, Batelov
Telefon: +420 567 314 147
E-mail: epodatelna@batelov.eu
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Batelovský „nový“ zámek je dvoupatrová dvoukřídlá klasicistní budova. Západní křídlo je kratší než severní a předpokládá se, že je několikrát přestavěnou gotickou tvrzí.

Je na něm druhotně osazena erbovní deska Jiřího Čížovského z Čížova z r. 1586. Kolem zámecké budovy se rozprostírá park.

První písemná zmínka o Batelově pochází z r. 1279, kdy je doložen plebán místního kostela sv. Petra a Pavla. V Batelově bývaly také dvě tvrze. Starší, připomínaná již v r. 1406 jako pustá a mladší, jenž staré sídlo někdy před tímto datem nahradila; první výslovná zmínka o nové tvrzi však pochází až z r. 1534.

Majitelé Batelova se často střídali: statek náležel pánům z Lipé (do poloviny 14. století), Pacovským (od poloviny 14. století do konce husitských válek), pánům z Prostného (po Pacovských do r. 1534), Mikuláši Radkovcovi z Mirovic (1534 – 1546) a Čížovským z Čížova (1546 – 1626).

Roku 1586 byla tvrz Jiřím Čížovským přestavěna, takže se pak označuje jako zámek Nový Batelov. Po Bílé hoře – r. 1626 – koupili batelovské panství Krabicové z Weitmile, za jejichž éry vzkvétalo. Páni z Weitmile či po nich přišedší Odkolkové z Újezdce zámek přestavěli.

V roce 1735 koupil batelovské panství Jan Kryštof Burkhardt de Klee, který po roce 1755 zahájil v Batelově výstavbu velkého kostela a zámek opět přestavěl a rozšířil, tentokrát klasicistně.

Posledními soukromými majiteli Batelova byli od r. 1839 Blankensteinové. Nejpozdnější zásahy do podoby objektu pocházejí z r. 1893 a bohužel i z druhé poloviny 20. století.

Zámek ani jeho exteriéry nejsou veřejnosti přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz