Znojemský hrad

Hradní, 669 02, Znojmo, Tel.: +420 515 222 311, znojmuz@znojmuz.cz
Znojmo/Památky - Znojmo


Popis místa
V centru města Znojmo najdete krásný bývalý přemyslovský hrad, nyní přestavěný na zámek. Díky pestré historii a prolínání architektury máte možnost přiblížit si tady za jeden den dějiny celého Českého království. Pro svou výbornou polohu je znojemský zámek skvělým tipem na výlet.

Hradní, 669 02, Znojmo
Telefon: +420 515 222 311
E-mail: znojmuz@znojmuz.cz
Web: http://www.znojmuz.cz

Naplánovat trasu

Nejvýznamnějším objektem, který je odchovaný z původního hradu je románská rotunda sv. Kateřiny s nástěnnými malbami, které zobrazují genealogii českých a moravských Přemyslovců.

V první polovině 11. století založil přemyslovský kníže Konrád I. románský hrad na skalní vyvýšenině jako nové centrum feudální moci znojemského knížectví. Součástí hradu byla také hradní kaple – rotunda dříve zasvěcená Panně Marii, od 13. století ovšem známá jako rotunda sv. Kateřiny, která se dochovala do dnešních dnů a je národní kulturní památkou. Ačkoli byl hrad ve 12. století poznamenán vleklými spory české šlechty, 13. století se naopak stalo dobou jeho rozkvětu.

Město bylo králem Přemyslem Otakarem I. jako první na Moravě povýšeno na město královské. Cesty byly vydlážděny, byly zde zřízeny dva špitály, vodovod a také hrad samotný se dočkal silnějšího hradebního opevnění, které se ve velké míře zachovalo dodnes. Hrad se stal místem častých diplomatických jednání a mnoho králů a knížat zde rádo trávilo i delší čas.

Na přednádvoří hradu nechal Václav I. vystavět klášter minoritů a později také klášter klarisek. Po bitvě na Moravském poli byl v klášterním kostele na nějaký čas uložen k odpočinku Přemysl Otakar II.

V 15. století byl hrad často zastavován a znovu odkupován zpět. Roku 1437 zde smrtí Zikmunda Lucemburského vymírá dynastie Lucemburků.

V období třicetileté války bylo oslabené město po pár dnech dobyto Švédy. Na konci 17. století pak Znojmo navíc postihla velká morová rána, která si vyžádala mnoho obětí. Význam města začal upadat a hrad začal chátrat. Takto jej císař v roce 1683 prodal bratrům z Deblína, kteří hrad přestavěli na zámek. 20. léta 18. století znamenala výstavbu pivovaru a konírny.

Když zemřel poslední z Deblínů, byl veškerý zámecký inventář rozprodán a zámek pak sloužil jako vojenská nemocnice a kasárna. Na počátku 19. století zasáhly město hned dvakrát napoleonské války.

Od roku 1910 začala budova zámku po částech sloužit Jihomoravskému muzeu ve Znojmě a od roku 1920 jej má již plně ve správě. Tak je tomu dodnes. Z původního hradu se zachovala jen rotunda sv. Kateřiny.

V okolí zámku najdeme mnoho zajímavostí, například Muzeum motorismu nebo gotický chrám sv. Mikuláše.

  Otevírací dny Čas
Květen - Červen Út - Ne 9:00 - 17:00

Prohlídka zámkuHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz