Hrad Týnec nad Sázavou

Nádvoří Hodějovského, 257 41, Týnec nad Sázavou, Tel.: +420 317 701 051, magdalena.timplova@seznam.cz
Týnec nad Sázavou/Památky - Týnec nad Sázavou


Popis místa
Týnecký hrad je výjimečným tím, že na jeho původním místě stálo románské pohřebiště a rotunda, která se přestavbami změnila v hradní kapli. Z hradu se zachovaly pouze zbytky. Dodnes však zůstala stát dominanta hradu, vysoká čtverhranná obranná věž, a část románské rotundy, která se stala integrální součástí hradních staveb.

Nádvoří Hodějovského, 257 41, Týnec nad Sázavou
Telefon: +420 317 701 051
E-mail: magdalena.timplova@seznam.cz
Web: http://www.mestotynec.cz/muzeum

Naplánovat trasu

Předchůdcem hradu v Týnci nad Sázavou byla románská rotunda, která se posléze změnila v kapli nově založeného královského hradu. Stalo se tak někdy kolem první poloviny 13. století.

Kolem roku 1318 vznikly první písemné zmínky o tom, že hrad patřil do majetku rodu pánů Medků z Valdeka. V držení tohoto rodu zůstává hrad až do druhé poloviny 15. století. Po požáru v roce 1654 hrad pustne a je postupně využíván jen k hospodářským činnostem. V druhé polovině 18. století se hrad stává součástí provozu továrny na kamenivo. Později mění svou funkci a stává se obytným objektem.

Hrad Týnec nad Sázavou je ukázkou hradu tzv. přechodového typu. V jeho případě se z původní románské rotundy s náboženskou funkcí a pohřebištěm vyvinul středověký hrad, který rotundu využil jako sakrální stavbu. Věž hradu je klasickou ukázkou tzv. čtverhranné obranné věže. Starší románský palác byl rozšířen přistavěním nového dvorního traktu a hrad dostal po celém svém obvodu vnější ohrazení, které se do dnešních dnů dochovalo jen částečně.

Nejstarší písemná zpráva o existenci Týnce a týneckého hradu je z roku 1318 a zachovala se ve zlomku bývalých soudních spisů tzv. půhonných desek.

Archeologické nálezy, objevené při výzkumu v týneckém hradním nádvoří v letech 1969 - 1974 a další nálezy v okolí Týnce (např. slovanské pohřebiště na Brodcích z 8. až 9.století aj.) ukázaly, že tato oblast byla osídlena již v 8. až 10. století. V 11.století zde byl postaven nejprve dřevěný a později kamenný hrad s románskou rotundou, která je nejstarší dochovanou stavební památkou v Týnci.

Týnecké hradiště mělo výhodnou polohu na vysokém skalním ostrohu nad řekou Sázavou, která je chránila od severní strany. Od západu přispíval k jeho ochraně Janovický potok, od jihu pak široká a hluboká strž, vyhloubená přívaly dešťových vod. Nejpřístupnější a tedy i nejzranitelnější bylo hradiště z východní strany, ve směru od Bukovan. Můžeme proto předpokládat, že právě z oné strany mu byla předsunuta mohutná bašta, zpevněná příkopem, valem a palisádou. To bylo ono zatýnění, které dalo osadě jméno. Jelikož po tomto opevnění nejsou patrny pozůstatky, je možné, že bylo rozrušeno při výstavbě farní budovy a příslušných hospodářských objektů.

Týnecké hradiště mělo funkci strážního místa, jehož posádka kontrolovala a chránila bezpečnost kupců ubírajících se obchodní cestou z jihu na sever, nebo z východu na západ a zase obráceně. Obchodníci mohli v Týnci kdykoliv přerušit jízdu, občerstvit se a dopřát odpočinku sobě i svým koním nebo soumarům. Hradiště i podhradí bylo pro takové účely jistě vybaveno, i když prostředky nenáročnými. Koně postávali pod jednoduchými přístřešky a lidé uléhali v zemljankách nebo v polozemnicích u otevřených ohňů, přikryti zvířecími houněmi. Ve středověku byla zde osada již větší - tvořila podhradí po obou březích řeky, ale obydlí byla nízká, dřevěná a jenom ohniště s keramikou nám blíže prozrazují jejich polohu. Zbytky takových objektů, tj. obytných zemních jam, ohnišť, zásob obilí, keramických nádob apod. byly nalezeny na nádvoří dnešního Metazu, dále v místech autobusového nádraží, a na levém břehu Sázavy, kde kromě ohniště a kamenných nástrojů byl objeven i kostrový hrob s popelnicí. V těchto místech od nepaměti vedl přes vodu brod, později přívoz a nakonec most.

 

  Otvírací dny Čas
Duben Út - Ne 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Květen Út - Ne 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Červen Út - Ne 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Září Út - Ne 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Rotunda a věž hradu


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz