Hrad Svojanov

569 73, Svojanov, Tel.: +420 461 744 124, info@svojanov.cz
Svojanov/Památky - Svojanov


Popis místa
Uprostřed hlubokých lesů nad romantickým údolím řeky Křetínky stojí malebný hrad Svojanov, jeden z nejstarších královských hradů u nás. Je to jediný hrad v republice, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím.

569 73, Svojanov
Telefon: +420 461 744 124
E-mail: info@svojanov.cz
Web: http://www.hradsvojanov.cz

Naplánovat trasu

V dnešní době je hrad Svojanov místem konání četných kulturních akcí, koncertů, divadelních vystoupení a šermířských slavností. V hradním paláci je instalována expozice života na hradě v 2. polovině 19. století, návštěvníci mohou spatřit gotickou sloupovou síň, přijímací salon, pracovnu, jídelnu, přípravnu, hudební salon a ložnici. V empírových pokojích se dochovaly překrásné nástropní malby, součástí expozice je i ucelená sbírka hodin. Místnosti jsou zařízeny tak, aby podávaly co největší představu o tom, jak se na hradě skutečně v minulosti žilo. Od roku 2009 je otevřen i druhý prohlídkový okruh, představující dobovou kuchyni, podzemní prostory se stylovou mučírnou a goticko renesanční dům zbrojnošů, v jehož přízemním sále se konají výstavy s historickou tematikou.

 

Pro  návštěvníky  je  atraktivní i  samotný  areál  hradu, s rozhlednou na břitové věži, vyhlídkovými ochozy na hradbách a nádvořími. Součástí  areálu  je i obnovená  gotická  zahrada, jediná svého druhu ve střední Evropě. Zahrada se v posledních letech stala oblíbeným místem konání svatebních obřadů.

Ve vstupní budově je otevřena restaurace a v prvním patře jsou situovány ubytovací pokoje pro návštěvníky hradu, nabízející jedinečnou možnost pobytu na hradě v dobovém prostředí ve stylu počátku  20.  století.  Turistická část ubytovny je naopak  zaměřena na dětské výchovné pobyty, školy v přírodě či tábory.

Mimo   prohlídkových   okruhů   a  možnosti   ubytování   hrad   nabízí  i prostory k pořádání slavnostních hostin, rautů a firemních akcí. Klientela hradu má tak velmi ojedinělou možnost uspořádat své akce ve výjimečném historickém prostředí středověkého objektu.

Hrad Svojanov založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. k ochraně zemské obchodní stezky spojující Litomyšl s Brnem. Původní hrad nesl německé jméno Fürstenberg a byl velmi pevný. Dominantu dodnes tvoří válcová věž zvaná hláska, proti přístupové cestě se obracející ostrým břitem. Hrad obepíná mohutná hradba, jejíž síla zdiva dosahuje místy až 8 metrů. Původní raně gotický palác se dodnes dochoval ve zdivu nynějšího tzv. Nového stavení.

Po smrti krále Přemysla hrad získala královna vdova Kunhuta, která zde žila se svým druhým manželem Závišem z Falkenštejna. Záviš byl ambiciózním šlechticem své doby. Jeho snahou bylo vytvořit spojenectví mezi českým a uherským králem. Po smrti Kunhuty se Záviš oženil s uherskou princeznou Alžbětou, sestrou krále Ladislava. Když se jim narodil syn, chtěli mu uspořádat na Svojanově velkolepé křtiny, na nichž se měli setkat oba králové. Intrikami české šlechty však bylo Závišovo jméno pošpiněno u českého krále Václava II., proto byl Záviš zajat na Pražském hradě, uvězněn a nakonec 24. srpna 1290 popraven pod hradem Hlubokou. K naplnění Závišových cílů tak nikdy nedošlo a na Svojanově se uzavřela epizoda nejslavnějších dějin hradu.

Král Karel IV. Svojanov ve svém zákoníku Majestas Carolina zařadil mezi 11 nejvýznamnějších českých hradů, které neměly být nikdy prodány nebo zastaveny. Toto přání ale nedodržel již Karlův syn král Zikmund, který hrad předal do držení pánům z Boskovic. Páni z Boskovic vybudovali důmyslný systém pozdně gotického opevnění se sedmi baštami a domem zbrojnošů, který patřil v té době k nejpokrokovějším u nás.

Další držitelé hradu – Trčkové z Lípy nechali postavit na původní hradbě nový renesanční palác. Roku 1569 byl hrad poškozen požárem, poté byl sice ještě opraven, ale byl využíván spíše jako hospodářské centrum panství. V 19. století se v jeho držení vystřídala řada méně významných majitelů a v části areálu byla vybudována továrna na zpracování grafitu.

Okolo roku 1805 byly romanticky upraveny hradební ochozy a do vnitřního nádvoří proražena nová brána. Po požáru roku 1842 byl hrad částečně přestavěn v empírovém stylu, svou nynější podobu tehdy dostal hradní palác, od té doby nazývaný Nové stavení, a vstupní budova.

V roce 1910 hrad zakoupilo město Polička a zahájilo první zabezpečovací práce jednotlivých budov, věže i hradeb. V roce 1953 byl Svojanov znárodněn a v 70. a 80. letech proběhla rozsáhlá, ne však vždy citlivě prováděná rekonstrukce. V roce 1992 byl hrad navrácen do vlastnictví městu Poličce a také v současnosti probíhají postupné obnovovací práce. Jejich cílem je navrátit celému komplexu podobu z 2. poloviny 19. století.

  Otvírací dny Čas
Březen So + Ne 10:00 - 17:00
Duben Út - Ne 9:00 - 17:00
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červen Po - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Po - Ne 9:00 - 18:00
Srpen Po - Ne 9:00 - 18:00
Září Po - Ne 9:00 - 17:00
Říjen Út - Ne 9:00 - 17:00
Listopad So + Ne 10:00 - 17:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz