Hrad Soběslav

Horní příkopy, 392 01, Soběslav, Tel.: +420 381 524 187, knihovnasobeslav@seznam.cz
Soběslav/Památky - Soběslav


Popis místa
Hrad byl vystavěn ve 14. století jako součást městského opevnění a patřil k významným sídlům rodu Rožmberků. Měl pohnutou historii, v roce 1394 zde byl vězněn český král Václav IV., v době husitských válek byl hrad dvakrát vypálen. S hradním palácem je spojena okrouhlá věž Hláska zaklenutá ve sklepní místnosti hvězdicovitou klenbou. V hradu se nachází knihovna a prostory hradu jsou vhodné i k výstavám a k pořádání společenských akcí.

Horní příkopy, 392 01, Soběslav
Telefon: +420 381 524 187
E-mail: knihovnasobeslav@seznam.cz
Web: http://www.musobeslav.cz/realizovane-projekty/hrad-sobeslav.html

Naplánovat trasu

V severním křídle (hradního paláce) městského gotického hradu sídlí městská knihovna.

V jižní části hradní budovy, kde byla Rožmberská škola, je dnes kulturní dům.

Rožmberský hrad se poprvé připomínal r. 1385. Byl založen Jindřichem z Rožmberka. Hrad se lišil podstatně od obranných hradů, byl sídlem purkrabího, který spravoval rozlehlou rožmberskou državu.

V letech 1421 a 1435 byl za husitských válek dvakrát vypálen. Hrad byl původně obehnán hradbami.

Okrouhlá věž Hláska byla v prvním patře spojena s palácem pomocí padacího mostu. Později zde byla místnost pro hlásného.

Podle závěti Petra Voka z Rožmberka nechal jeho dědic, Jan Jiří ze Švamberka přestavět jižní část hradu na českou školu pro mládež podobojí. Smrt stavebníka r. 1617 a stavovské povstání v l. 1618 - 1620 zabránily dokončení díla.

Školní budova byla králem Ferdinandem II. které ji využilo jako sýpku a později (r. 1628) jako pivovar, který byl činný do r. 1951. V l. 1807 a 1881 provedeny znehodnocující přestavby hradního komplexu.

Po rekonstrukci, provedené v letech 2001 - 2010 (projekt Ing. arch. Jaromír Kročák) sídlí v severním křídle od r. 2010 hradu Městská knihovna, jsou zde prostory pro pořádání kulturních akcí (koncerty, výstavy).

Hrad je sídlem městské knihovny, informačního centra a kulturního domu, kde se během roku pořádají kulturní a společenské akce.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz