Státní hrad Rožmberk

382 18, Rožmberk nad Vltavou, Tel.: +420 380 749 838, rozmberk@budejovice.npu.cz
Rožmberk nad Vltavou/Památky - Rožmberk nad Vltavou


Popis místa
Návštěvníci hradu Rožmberk se můžou těšit na expozice z doby posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka a od sezóny 2010 také na ukázku životního stylu rodu Buquoyů, kterému hrad patřil od roku 1620 až do konce druhé světové války. Interiéry doplňují cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla. V Rožmberské síni je umístěn portrét bílé paní Perchty z Rožmberka, která se zde podle pověsti zjevuje.

382 18, Rožmberk nad Vltavou
Telefon: +420 380 749 838
E-mail: rozmberk@budejovice.npu.cz
Web: http://www.hrad-rozmberk.eu

Naplánovat trasu

Hrad Rožmberk je tvořen komplexem dvou hradů – tzv. Dolního a Horního hradu, ze kterého se však zachovala jen kamenná hláska. Byl postaven na strategickém místě u obchodní cesty, která vedla z Čech do horního Podunají. Původní název hradu − Rosenberg, je poprvé zmíněn v roce 1250, za vlády krále Václava I. Toho roku ho nejspíše založil pan Vok I. z Rožmberka. Až do roku 1302 byl tento hrad hlavním sídlem Rožmberků, předního českého šlechtického rodu. Rožmberkové hrad dále průběžně stavebně rozvíjeli, a to i poté, co přesídlili do nedalekého Českého Krumlova.

Roku 1551 bylo panství převedeno na šestnáctiletého Viléma z Rožmberka. V té době také začínají na Rožmberku intenzívní přestavby. Toto období patří k nejslavnějším v rožmberských dějinách.

Po smrti Viléma v roce 1592 se panství ujímá Petr Vok, za jehož vlády byly na hradě upraveny některé interiéry ve stylu italské renesance. V roce 1601 postoupil Petr Vok rožmberské panství synovci Janu ze Serinu, svému poslednímu příbuznému, který na Rožmberku žil až do své smrti v roce 1612. V průběhu života nechal provést úpravy interiérů v duchu manýrismu. Z gotického hradu se tak stalo pohodlné renesanční sídlo.

Na počátku třicetileté války se hrad Rožmberk dostal do rukou císařského generála Karla Bonaventury Buquoye. V držení rodu Buquoyů byl hrad až do roku 1945.

Jiří Jan Jindřich Buquoy provedl na hradě Rožmberk rozsáhlé stavební úpravy ve stylu romantické gotiky, které podobu hradu radikálně změnily. Jiří byl také nadšeným sběratelem uměleckých a historických předmětů a na hradě vytvořil rodové muzeum. To bylo spolu s celým hradem zpřístupněno veřejnosti.

Hrad Rožmberk je pátým nejnavštěvovanějším historickým objektem v Jihočeském kraji.

Hrad byl postaven na důležité obchodní stezce vedoucí z Čech vyšebrodským průsmykem do bohatého horního Podunají. S původním německým názvem Rosenberg je poprvé zmiňován v roce 1250 za vlády krále Václava I. Za života pravděpodobného zakladatele hradu Voka z Rožmberka i jeho nejbližších potomků byl hrad obydlím vladaře a centrem panství. Hrad byl přes svou výhodnou strategickou polohu několikrát dobyt. V roce 1551 byla rodová panství postoupena šestnáctiletému Vilémovi z Rožmberka. Do této doby spadají počátky intenzívní stavební činnosti na Rožmberku. Toto období také náleží k nejslavnějším v rožmberských dějinách.

Po jeho smrti se v roce 1592 ujímá panství Petr Vok, za jehož vlády byly na hradě upravovány pod vlivem italské renesance některé interiéry. V roce 1601 postoupil Petr Vok rožmberské panství Janu Zrinskému, který zde žil až do své smrti v roce 1612. Nový majitel nechal provést velkorysé úpravy interiérů v duchu manýrismu. Z gotického hradu se stalo pohodlné renesanční sídlo. Pohnuté události na počátku 30.leté války způsobily, že se hrad Rožmberk v roce 1620 ocitl v rukách císařského generála Karla Bonaventury Buquoye. V držení šlechtického rodu Buquoyů byl hrad až do roku 1945. Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814 - 1883) byl vášnivým sběratelem uměleckých a historických předmětů. V duchu romantického cítění 19. století realizoval velkolepý plán a přebudoval Rožmberk na rodové muzeum. Rozsáhlé stavební úpravy byly provedeny ve stylu romantizující gotiky a vzhled hradu se radikálně změnil. Hrad, který tak dostal svou konečnou podobu, byl zpřístupněn veřejnosti.

 

      

              úterý až pátek       

   

       

soboty, neděle a svátky

         

           LEDEN      

     

            11.00 a 13.00*

10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00 a 15.00*

          

          ÚNOR

 

            11.00 a 13.00*

10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00 a 15.00*

        

          BŘEZEN

 

            11.00 a 13.00*

10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00 a 15.00*

         

          DUBEN

 

            11.00 a 13.00*

 

               9.00 - 15.30*

        

          KVĚTEN

 

              9.00 - 15.30*

 

               9.00 - 15.30*

       

         ČERVEN

 

              9.00 - 16.30*

 

               9.00 - 16.30*

       

        ČERVENEC

 

              9.00 9 17.00*

 

              9.00 - 17.00*

     

          SRPEN

 

              9.00 - 17.00*

 

              9.00 - 17.00*

     

          ZÁŘÍ

 

              9.00 - 15.30*

 

              9.00 - 15.30*

     

          ŘÍJEN

 

            11.00 a 13.00*

 

             9.00 - 15.30*

    

        LISTOPAD

 

            11.00 a 13.00*

10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00 a 15.00*

   

        PROSINEC

 

            11.00 a 13.00*

10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00 a 15.00*

 

            (údaje s hvězdičkou = začátky posledních prohlídek)   Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz