Hrad Roštejn

Doupě, 588 56, Telč, Tel.: +420 567 243 738, rostejn@cmail.cz
Telč/Památky - Telč


Popis místa
Hrad Roštejn „romantický lovecký hrádek v lesích“ se zvedá na skalnatém vrchu ve výši 677 m u vsi Doupě, pochází ze 14. století. Vystavěli ho nejspíše pánové z Hradce. bohužel na počátku 20. století vyhořel. Byl opravován, a to především v 50. letech, kdy se stal magnetem pro mladé a zapálené proletáře. Jsou patrny i starší barokní přestavby, z nejstarších prvků jsou dochovány gotické klenby a základy hradní věže. Na hradě a v jeho blízkém okolí se natočilo mnoho historických pohádek a filmů.

Doupě, 588 56, Telč
Telefon: +420 567 243 738
E-mail: rostejn@cmail.cz
Web: http://www.hrad-rostejn.cz/

Naplánovat trasu

Hrad Roštejn je pozdně gotický hrad a  se nachází v Kraji Vysočina, v blízkosti obce Doupě. Byl postaven přibližně na počátku 14. století, kdy se sestával z osmiboké věže s břitem, hradního paláce a gotického opevnění s kruhovými baštami. Jeho vojensko-strategický význam se zvýšil v době válek mezi moravskými markrabaty Joštem a Prokopem.

V období husitských válek byl hrad pobořen. Koncem 15. století je však znovu obnoven, nejspíš pány z Krajku. V polovině 16. století hrad přechází do majetku vlastníků telčského panství. V té době se začalo s přestavbou hradu – palác byl zvýšen o jedno patro a další úpravy posunuly hrad do barokního stylu. Zachovaly se však gotické klenby a základy staveb a věží.

V okolí hradu byla zřízena obora, ve které se chovali mufloni. V 18. století nastala doba změn pro hradní kapli – přibyla například výzdoba štuky apod. Kolem roku 1915 hrad vyhořel, nicméně byl opět restaurován, a to hlavně po roce 1955. Zhruba v tomto období se hrad stal významným cílem turistů, především mladých komunistů.

Pověsti:

Jak čert stavěl Roštejn
Pán na Telči chtěl mít na kopci a na skále hrad, ale neměl peníze ani stavitele. Upsal se tedy ďáblu. Čert slíbil postavit hrad za jednu noc. Nosil kameny od Telče a stavbu by do rána určitě stihl postavit. Ale na Starem Městě žila chytrá selka, která pána milovala. Před rozedněním probudila kohouta, ten zakokrhal a hloupý čert si myslel, že je ráno. Stavbu nedokončil. Poslední kámen odhodil vztekle ke Staroměstskému rybníku a pán byl zachráněn od pekelných sil.

Gregor a Švédové
V době třicetileté války přitáhli do kraje krutí Švédové. Majitelka hradu hraběnka Františka Slavatová dovolila lidem z okolních vsí se schovat za hradbami. Jen lakomý sedlák Gregor zůstal na svém statku. Švédové ho našli a chtěli ho zabít. Sedlák strachy všechno vyzradil a také jim pověděl o vchodu do tajné chodby, která z lesa vedla dovnitř hradu. Lidé ale včas vchod do tajné chodby zavalili balvany. Švédové hrad tedy nedobyli a tak z pomsty Gregora zabili a přikovali na bránu. Dodnes jeho duch straší v chodbě nad bránou.

Loupeživý rytíř
Kdysi prý žil na Roštejně velice krutý rytíř, jenž nadevše miloval peníze. Nestačilo mu, že do krve sdíral své poddané, ale s bandou vyvrhelů často vyrážel do okolí, aby vraždil a loupil. Nakradené zlaťáky pak pečlivě schraňoval v sudu ukrytém hluboko v podzemí hradu. Když už měl sud téměř plný, onemocněl a zemřel. Boží trest ho však neminul. Proměněn v šeredného čerta sedí na svém krví zbroceném pokladu. Bez zamhouření oka ho musí hlídat až do soudného dne.

Na hradě se občas také zjevovaly stíny vysokých bot.

Pozdně gotický hrad , který se zvedá na skalnatém vrchu v 677 m.n.m v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století. V 70. letech 16. století nechal hrad přestavět Zachariáš z Hradce v duchu renesance na lovecký hrádek s rozlehlou oborou v blízkém okolí.

Dalšími majiteli byli Slavatové z Chlumu a Košumberka, Lichtenštejnové z Kastelkornu a Podstatští z Lichtenštejna. Dnes je hrad majetkem Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny v Jihlavě p. o.

V roce 1915 hrad vyhořel. Zásadní opravy začaly až v roce 1958. Část hradu byla pro veřejnost otevřena v roce 1969. Po dalších opravách byly ostatní interiery na dnešní trase zpřístupněny v roce 1982. Dnes jsou zde vystaveny sbírky z fondu Muzea Vysočiny v Jihlavě.

1339 - páni z Hradce získávají od českého krále Jana Lucemburského Telč

1348 až 1353 - budování obranného strážního hradu pány z Hradce

1353 - první písemná zmínka týkající se hradu (v zemských deskách brněnských)

1423 - tažení husitů v okolí pod vedením Jana Hvězdy z Vicemilic

1476 - za Jindřicha III z Hradce jsou opravovány hlavní hradby hradu

1499 - hrad dán do zástavy Janu Feyrarovi z Malíkova

1512 - Adam I z Hradce prodal hrad Janu Feyrarovi z Malíkova

1536 - Volf st. Krajíř z Krajku, poručník Zachariáše z Hradce odkoupil Roštejn zpět do vlastnictví pánů z Hradce

1550 - Zachariáš nabyl plnoletosti a ujímá se svého panství

1569 až 1584 - zásadní renesamční přestavba na lovecký hrádek

1604 - právem dědiců přešlo panství do rukou Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka

1645 - obsazení švédským vojskem

2. pol. 17. stol. - pozdně renesanční heraldická výzdoba dvou sálů (dodnes dochovaná)

1691 - právem dědiců přechází panství do rukou Kryštofa Filipa z Lichtenštejna Kastelkornu

1796 - právem dědiců získává panství Leopold I. Podstatský z Lichtenštejna

přelom 18. a 19. stol. - zhotoveny nástěnné fresky ve dvou sálech (dodnes dochované)

1915 - požár hradu způsobený úderem blesku do věže

1923 až 1928 - oprava krovů a střech

1945 - konfiskace majetku československým státem

1945 až 1951 - správu hradu zajišťují Státní lesy v Telči

1951 až 1960 - Roštejn pod správou Okresní osvětové komise v Třešti

1958 - počátek opravy hradu

1964 - převzetí objektu Muzeem Vysočiny v Jihlavě do správy

1969 - hrad zčásti zpřístupněn veřejnosti

1977 až 1981 - další stavební úpravy

1982 - zpřístupnění interiérů pro veřejnost 1991 - zpřístupněna nová expozice Kamenictví na Vysočině

2006 - zahájení kompletních oprav hradních střech

2009 - otevřena nová expozice původní černé kuchyně

2012 - zahájena komplexní rekonstrukce elektroinstalací

2013 - otevřena nová expozice Pracovna lesního úředníka

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne + svátky 10:00 - 17:00
Květen Po - Ne 9:00 - 17:00
Červen Po - Ne 9:00 - 18:00
Červenec Po - Ne 9:00 - 18:00
Srpen Po - Ne 9:00 - 18:00
Září Po - Ne 10:00 - 17:00
Říjen So + Ne + svátky 10:00 - 17:00

Trasa A

Trasa B

Vyhlídková věž

Noční prohlídkaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz