Státní hrad Nové Hrady

Komenského, 373 33, Nové Hrady, Tel.: +420 724 663 554, smolik.jan@npu.cz
Nové Hrady/Památky - Nové Hrady


Popis místa
Tento původně gotický hrad prošel za dobu své existence několika rekonstrukcemi. Kolem roku 1590 jej poničilo zemětřesení. Od roku 1620 až do konce druhé světové války vlastnil Nové hrady rod Buquoyů. Jejich majetek jim byl však zabaven kvůli spolupráci s nacistickými okupanty. Po roce 1989 se několikrát bezúspěšně soudně domáhali navrácení svých majetků v Čechách.

Komenského, 373 33, Nové Hrady
Telefon: +420 724 663 554
E-mail: smolik.jan@npu.cz
Web: http://www.hrad-novehrady.eu/

Naplánovat trasu

Hrad Nové Hrady byl založen významným jihočeským rodem Vítkovců, pravděpodobně v první polovině 13. století. Později jej získávají Rožmberkové, pro které se díky velikosti panství patřícímu k hradu stává důležitým strategickým bodem jejich krajů.

V dobách husitských válek byl hrad vypálen a poničen. Zkázu posléze dokonal úder blesku, který zapálil uskladněný střelný prach v obranné věži. Výbuch věž zničil a její padající části poškodily i přilehlé stavby. Kolem roku 1590 zasahuje okolí hradu poměrně silné zemětřesení, při kterém byl hrad značně poničen. Uvažovalo se dokonce i o jeho stržení. Nakonec však byly odstraněny jen zbytky bergfritu (obranné věže) a přilehlého paláce.

Hrad byl posléze upraven a postaven podle návrhů italského architekta Canevalla, který se řadí k významným barokním mistrům − je podepsán například pod dokončením Strahovského kláštera v Praze nebo pod kostelem sv. Voršily na Národní třídě.

Po smrti Petra Voka, který byl posledním z mocného rodu Rožmberků, se k novohradskému panství dostává rod pánů ze Švamberka. Ti podporují české stavy při stavovském povstání, a z tohoto důvodu je ve stejném období hrad několikrát dobyt.

Císařským dekretem přechází majetek na generála Buquoye, který však záhy umírá v bitvě. O majetek se nyní stará jeho manželka, která kolem roku 1623 definitivně přesídluje z Belgie do Čech. Ve stejné době nechává vybudovat na hradě pohodlnou rezidenci, ve které sídlí rod Buquoyů až do 19. století, kdy na jejich popud vzniká empírový zámeček.

Hrad posléze slouží jako depozitář archiválií a místo pro knihovnu. Ke konci druhé světové války si na hradě zřizuje štáb Rudá armáda. Ve stejné době dochází k odsunu německého obyvatelstva. Z podhradí tak odchází například řeznická rodina Kloyberů a dochází k postupnému ničení všeho, co připomíná německé osídlení. Většina zabavených majetků je ukořistěna či rozkradena ještě před tím, než se provede inventarizace. Pravděpodobně i proto je část archiválií na hradě zničena.

Celkem bylo z okolí Nových Hradů a z Jihočeského kraje vystěhováno kolem 28 tisíc lidí, kteří zamířili především do Bavorska a Rakouska. Hrad byl zkonfiskován po druhé světové válce, protože se hodnověrně prokázala kolaborace jeho majitelů s nacistickým Německem.

V 80. letech prošel hrad rozsáhlou rekonstrukcí a v roce 2002 přešel hrad do majetku Národního památkového ústavu.

Hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem zřejmě v první polovině 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy je hrad majetkem Vítkovce Ojíře. Roku 1359 panství kupují bratři Jan, Petr, Jošt a Oldřich z Rožmberka. Z nich zde pobýval delší dobu pouze Oldřich.

Další Rožmberkové hrad většinou obývali pouze dočasně . Ten pak sloužil jako centrum Novohradského panství, jenž patřilo mezi největší rožmberské majetky a také jako důležitý vojenský opěrný bod. V průběhu husitských válek byl hrad vypálen táborským hejtmanem Janem, řečeným Bzdinka. V roce 1573 se při bouři vzňal od blesku střelný prach uskladněný v mohutné válcové věži stojící ve východní části nádvoří, následný výbuch věž rozmetal a poškodil i okolní budovy. Zkázu dokonalo v roce 1590 poměrně silné zemětřesení. Hrad byl těžce poškozen a uvažovalo se dokonce o jeho stržení. Zlikvidovány byly nakonec pouze ruiny mohutného bergfritu a zřejmě také těsně přiléhající palác. Zbytek hradního areálu byl opraven a nově opevněn podle návrhů italského architekta Antonia Canevalle. Smrtí posledního Rožmberka Petra Voka v roce 1611 přešlo panství na základě dědické smlouvy do majetku pánů ze Švamberka.

Petr ze Švamberka se aktivně zúčastnil stavovského povstání (1618-1620) na straně stavů. Proto byl hrad obléhán císařskými : nejprve generálem Dampierrem a v červnu 1619 generálem Buquoyem, který také hrad dobyl. Listinou z 6. února 1620 získal Karel Bonaventura Buquoy od císaře za své zásluhy a jako umoření dluhů panství Nové Hrady, Rožmberk a Libějovice. Krátce na to byl při následném tažení do Uher Karel Bonaventura zastřelen při obléhání Nových Zámků.
Jeho manželka Marie Magdalena z Biglia žijící v Belgii nejdříve dosadila na novohradské panství správce, bratry Gerhadta a Filipa van Stratten. Poté co se přesvědčila o jejich nespolehlivosti přesídlila v roce 1623 natrvalo do Čech. Na novohradském náměstí na místě panských domů nechala vybudovat pohodlnou rezidenci(obyvatelná od roku 1635). Zde Buquoyové sídlili až do počátku 19. století, kdy byl postaven nový empírový zámek na severní straně města.

Novohradský hrad tak definitivně ztratil svoji rezidenční úlohu a byl v tomto období využíván pro bydlení panských úředníků, jako lesní správa a k dalším hospodářských účelům. Koncem 18. století byla přistavěna horní část severovýchodní věže, kde byl uložen rodinný archiv Buquoyů a knihovna.

Na konci druhé světové války na hradě zřídila velitelství Rudá armáda a část archiválií byla zničena.

Na základě důkazů o kolaboraci posledního majitele Karla Jiřího bylo Buquoyům panství zkonfiskovano a předáno do péče státu. V padesátých letech dvacátého století byla v části hradu zřízena expozice převážně hyalitového skla, zbytek sloužil nadále jako byty a později část také jako lidová škola umění a kulturní středisko. V osmdesátých letech prošel hrad rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2000 byla vybudována nová expozice a v roce 2002 hrad přešel do správy Státního památkového ústavu , dnes NPÚ.

  Otvírací dny Čas
Leden St a pá 14:00
Únor St a pá 14:00
Březen St a pá 14:00
Duben Út - Ne 9:30 - 15:30
Květen Út - Ne 9:30 - 16:00
Červen Út - Ne 9:30 - 16:30
Červenec Po - Ne 9:30 - 17:00
Srpen Po - Ne 9:30 - 17:00
Září Út - Ne 9:30 - 16:30
Říjen Út - Ne 9:30 - 15:30
Listopad St a pá 14:00
Prosinec St a pá 14:00
Listopad až březen prohlídky vždy ve 14:00.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz