Hrad Litoměřice

Tyršovo náměstí, 412 01, Litoměřice, Tel.: +420 416 536 155, recepce@litomerice-info.cz
Litoměřice/Památky - Litoměřice


Popis místa
Bývalý gotický hrad je perlou královského města Litoměřice. Nachází se přímo v jeho historickém jádru, několik desítek metrů od Mírového náměstí. Srdcem hradu je moderní expozice, která je turistickou atrakcí nejen pro milovníky dobrého vína. Je možné navštívit i degustační prostory s původní kamennou dlažbou a klenutými stropy navazujícími na sklepní prostory, kde se nachází archiv vín. Atraktivní prostory nabízí i salonek propojený s historickou kaplí ze 14. století, ve které se dle dochovaných historických pramenů modlil i Karel IV.

Tyršovo náměstí, 412 01, Litoměřice
Telefon: +420 416 536 155
E-mail: recepce@litomerice-info.cz
Web: http://hradlitomerice.cz/

Naplánovat trasu

Vznik hradu je datován do poloviny 13. století, v té době měl hlavní moc nad Českým královstvím Přemysl Otakar II. Podle historických výzkumů měl půdorys hradu tvar lichoběžníku a objekt obklopovala hradba, navazující na další městské budovy.

V době Karla IV. hrad prošel významnou přestavbou. Později jej však poškodila husitská vojska. Další tragédie přišla v roce 1655, kdy hrad poničil požár. Přibližně o sedmdesát let později se z původní gotické pevnosti stal pivovar.

V posledních třiceti letech proběhly práce na obnově věže a hradního paláce tak, aby mohl být využíván ke kulturním a společenským aktivitám – srdcem hradu je expozice věnovaná českému vinařství.

Hrad však není úplně nejstarším opevněním v Litoměřicích, tím bylo hradiště na Dómském vrchu, postavené za prvních Přemyslovců. Na jeho místě se dnes rozkládá litoměřické biskupství a katedrála sv. Štěpána.

Zásluhou hradu se Litoměřice stávají centrem kongresové turistiky. Umožňuje to moderně vybavený konferenční sál se zachovalými gotickými artefakty.

 Součástí hradu je i stylová Hradní vinárna se vstupem z ulice Na Valech.

Počátky litoměřického hradu jsou neobyčejně spletité a cesta k jeho podobě, tak jak ji známe dnes, byla zdlouhavá, plná proměn. Za pomoci různých vědních disciplín - historie, stavební historie a archeologie - poznáváme alespoň některé momenty jeho historie, jeho podobu a životní styl obyvatel. Hrad sestával z paláce a hospodářských budov a byl chráněn samostatnými hradbami. Dnes z budov areálu známe již jen palác, který sám je označován jako „hrad“.

Na počátku bylo raně středověké hradiště na Dómském vrchu založené v 1. polovině 10. století, centrum přemyslovské správy zdejšího regionu, jedna z nejvýznamnějších pevností v zemi a sídlo kastelána. Jeho úlohu postupně přebíralo město Litoměřice, vznikající v 1. třetině 13. století kolem dnešního náměstí.

Osídlení na Dómském vrchu se po roce 1250 proměnilo v novou městskou lokaci Přemysla Otakara II., v jejímž jihozápadním rohu vzniká hrad. Asi snad nebyl ani dostavěn, když toto město, jemuž silně konkurovaly příliš blízké Litoměřice, zaniklo a s ním i blízký hrad. Protože jej však bylo potřeba, jako centra královské moci a reprezentace, vzniká za Václava II. (1283-1305) nový hrad při severozápadním rohu litoměřického opevnění.

Tehdy bylo dnešní město menší (jeho severní hranice probíhala dnešní ulicí Okružní) a patrně zcela zastavěné. Protože pro hrad nebylo místo uvnitř, byl postaven vně hradeb a teprve mnohem později, při rozšiřování Litoměřic ve 2. polovině 14. století byl zapojen do městského organismu a tvořil samostatnou pevnost při jihovýchodním opevnění (zatím přesně nevíme, zda byl připojen k městským hradbách či stál samostatně před městskou fortifikací).

Srdcem hradu je moderní expozice, která je turistickou atrakcí nejen pro milovníky dobrého vína. Obsahuje průřez českým vinařstvím od dávné historie, zahrnující i Řecko a Řím, přes středověk, novověk až po vinohradnictví 20. a 21. století. Umožňuje poznat téma vinařství z mnoha úhlů pohledů. Zábavnou formou seznamuje s rozvojem vinařství v dobových souvislostech.

Výstava nazvaná „Cesta za vínem“, situovaná v 5. podlaží hradu, zaujímá plochu o velikosti zhruba 150 m². Linie vyprávění je jako „cesta“. Má hlavní směr, svoje hlavní milníky, zákoutí, ale zároveň dovoluje i odbočky, které každé téma provází. Směr cesty je vyznačen v podlaze barevným odlišením.Jsou zde využity interaktivní prostředky pro prezentaci, audiovizuální hry a projekce, mechanické 3D modely a funkční předměty.

Působivé jsou nejen velkoformátové fotografie, ale i vyprávění Karla IV (v 3D zobrazení) o zdejších vinicích. Prohlídky zpestřují vědomostní hry i starodávné dobové nástroje používané ve vinařství. Návštěvníci se mohou pokusit vyrobit i sklenici na víno. U exponátů nechybějí ani popisky psané Brailleovým, tedy slepeckým písmem.Závěrečná část výstavy se line v 5. patře po celém obvodu konferenčního sálu.

Každá z devíti zde zastoupených vinařských oblastí se prezentuje vlastní výstavkou. Pozadí stěn v graficky poutavé formě uceleně zachycuje postup výroby. Jsou popsány rozdíly v postupu při výrobě bílého a červeného vína, vysvětleno „barique“ zrání, skladování vín. V prostoru jsou umístěna výrobní zařízení, jako je lis, mlýnek, odzrňovač, koštýř, teploměr apod. Z patra mohou zájemci sledovat film o rekonstrukci hradu, který je po dobu prohlídky promítán na velkoformátovém plátně konferenčního sálu.

  Otvírací dny Čas
Celoročně Po - Ne 9:00 - 17:00

Prohlídka s průvodcem

Prohlídka s degustací vínaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz