Hrad Kokořín

277 23, Kokořín, Tel.: +420 315 695 064, hradkokorin@seznam.cz
Kokořín/Památky - Kokořín


Popis místa
Jako z romantické pohádky, na pískovcové skále obklopené hlubokými lesy vypíná hrad Kokořín. Najdete ho uprostřed stejnojmenné chráněné krajinné oblasti severovýchodně od Mělníka. Dle starých pověstí se zde nacházelo doupě loupeživého rytíře Petrovského z Petrovic, postrachu celého okolí. Dříve majestétné sídlo, postupem času zřícenina, která v 19. století okouzlila romantické umělce, jako například Karla Hynka Máchu nebo Antonína Mánesa. O částečné zpřístupnění hradu a návrat do povědomí širší veřejnosti se v roce 1895 postaral Klub českých turistů.

277 23, Kokořín
Telefon: +420 315 695 064
E-mail: hradkokorin@seznam.cz
Web: http://www.hrad-kokorin.cz

Naplánovat trasu

Nedaleko současného hradu stávala středověká tvrz, kterou nechal vybudovat král Jan Lucemburský. V roce 1320 Hynek Berka z Dubé získal směnou od Jindřicha z Osměchova kokořínský statek a v polovině 14. století zde vybudoval hrad. V průběhu dalších století hrad postupně patřil řadě významných šlechtických rodů, v 15. století například známému válečnému hrdinovi Janu Řitkovi z Bezdědic. V období husitských válek vlastnil Kokořín Aleš Škopek z Dubé a po něm Klinštejnové, Beřkovští ze Šebířova, Kuplířové a Hrzánové z Harasova. Časem se kokořínské panství dostalo zpět k rodu Berků, ale těm byl po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován majetek a hrad byl prodán Valdštejnům.

Do královského držení se Kokořín dostal po smrti Albrechta z Valdštejna. V té době však nevyhovoval tehdejším nárokům na bydlení a ani stav hradu již nebyl dobrý. Po třicetileté válce se Kokořín navíc dostal rozkazem císaře Ferdinada mezi hrady, které se již nesměly opravovat, a začal chátrat. Právě k této době se váže pověst o místním útočišti loupeživých rytířů z Petrovic.

Rozsáhlá rekonstrukce hradu započala v roce 1911, kdy celé panství včetně zříceniny koupil Václav Špaček ze Starburgu. Její dokončení proběhlo v roce 1918 již za dohledu jeho syna Jana, který kromě kulturně-vlasteneckého poslání pojal hrad také jako rodinný památník a zpřístupnil jej veřejnosti. Na základě zákonů o pozemkové reformě z roku 1950 si hrad přivlastnil stát a v roce 2006 ho vrátil dědicům rodu Špačků, kteří Kokořín nadále nechávají přístupným pro veřejnost.

První listinné zmínky o Kokoříně pocházejí z roku 1320, kdy kokořínský statek získal směnou od Jindřicha z Osměchova Hynek Berka z Dubé. Ten - zřejmě také v polovině 14. století - zde nechal vybudovat hrad.

Během následujících staletí se mezi majiteli vystřídala řada význačných šlechticů a šlechtických rodů. V 15. století to byl například známý válečník Jan Řitka z Bezdědic, během husitských válek vlastnil Kokořín Aleš Škopek z Dubé, v následujícím století pak Klinštejnové, Beřkovští ze Šebířova, Kuplířové,  Hrzánové z Harasova a nakonec opět Berkové, kterým byl ale po Bílé hoře majetek zkonfiskován a prodán Valdštejnům. Po smrti Albrechta z Valdštejna přešel Kokořín opět do královského držení.

V 16. století hrad již nevyhovoval zvýšeným nárokům na obývání a navíc byl ve špatném stavu. Po třicetileté válce císař Ferdinad zařadil Kokořín mezi „prokleté“ hrady, které již nesměly být opravovány, a tak se stává jen pustnoucí součástí panství, na kterém se střídali další majitelé. Podle pověstí se hrad stal i útočištěm loupeživých rytířů, v čele s Petrovským z Petrovic, kteří byli postrachem celého okolí.

V 19. století je z hradu už jen zřícenina, která okouzlovala romantické umělce - Karla Hynka Máchu, Josefa Navrátila, Antonína Mánese a mnoho dalších. V roce 1895 se hrad vrátil do povědomí širší veřejnosti díky Klubu českých turistů, který představil jeho maketu na Národopisné výstavě v Praze a zároveň se zasloužil o jeho částečné zpřístupnění.

V roce 1896 kokořínské panství včetně zříceniny kupuje Václav Špaček, šlechtic ze Starburgu, a v roce 1911, za pomoci předních historiků Augusta Sedláčka, Zikmunda Wintra, Čeňka Zíbrta a Eduarda Sochora zahajuje rozsáhlou rekonstrukci hradu. Tu dokončuje v roce 1918 jeho syn Jan, který původní koncepci kulturně-vlasteneckého poslaní rozšířil i o funkci rodinného památníku. Přes některé výtky ke způsobu provedení rekonstrukce se jednalo o první komplexně pojatou záchranu středověké zříceniny v Čechách a její zpřístupnění veřejnosti.

Po roce 1950, na základě zákonů o pozemkové reformě, přešel hrad do držení státu.

Teprve v roce 2006 se hrad vrací do rukou dědiců rodu Špačků, kteří hodlají navázat na rodovou tradici a nadále zachovat tuto oblíbenou památku pro veřejnost.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 9:00 - 16:00
Květen Út - Ne 9:00 - 16:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září So - Ne 9:00 - 16:00
Říjen So + Ne 9:00 - 16:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz