Státní hrad Karlštejn

267 18, Karlštejn, Tel.: +420 311 681 617, karlstejn@npu.cz
Karlštejn/Památky - Karlštejn


Popis místa
Jedna z nejslavnějších památek, kterou nechal vystavět Karel IV., se nachází v okrese Beroun. Jde o významný středověký hrad ze 14. století, původně sloužící jako místo pro uložení královských pokladů, především říšských korunovačních klenotů a sbírek svatých relikvií. V současnosti je Karlštejn jedním z nejnavštěvovanějších českých hradů a památek vůbec. Zpřístupněn veřejnosti je již od roku 1918 a v roce 1962 byl vyhlášen národní kulturní památkou. Kromě vlastních tří prohlídkových okruhů s průvodcem nabízí Karlštejn každoročně také celou řadu kulturních a společenských akcí - koncerty, divadla, výstavy, Karlštejnské kulturní léto, Královský průvod či tradiční Karlštejnské vinobraní.

267 18, Karlštejn
Telefon: +420 311 681 617
E-mail: karlstejn@npu.cz
Web: http://www.hradkarlstejn.cz

Naplánovat trasu

Státní hrad Karlštejn se skrývá v malebném údolí řeky Berounky. Středověká pevnost byla od prvopočátku zamýšlena jako místo pro uložení korunovačních klenotů, královských pokladů a sbírek svatých relikvií. Její opevnění je uspořádáno stupňovitě a vyznačuje se systémem několika obranných věží. Právě toto původní obranné uspořádání se podařilo zachovat dodnes.

Hradní komplex tvoří budova Purkrabství, Císařský palác, Studniční věž, Mariánská věž a Velká věž. Světového věhlasu dosahuje zejména kaple sv. Kříže, jejíž výzdobu tvoří soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika. Tento soubor je svým rozsahem největší na světě. Ojedinělým jevem je také původní nástěnná výzdoba ze 14. století. V hradním areálu se dále nachází největší galerie portrétů českých panovníků u nás. V současné době zde návštěvníci mohou obdivovat i repliku svatováclavské koruny, její originál je uložen na Pražském hradě.

Hrad Karlštejn se proslavil také ve světě literatury. Za všechny lze uvést Karlštejnské vigilie Františka Kubky a slavnou, divadelně i filmově reprodukovanou Vrchlického hru Noc na Karlštejně.

Pro svoji neutuchající oblibu mezi turisty a výletníky se Karlštejn stal místem konání mnoha kulturních a společenských akcí. Každoročně se zde pořádá například Karlštejnské kulturní léto či vinobraní.

Okolí hradu je malebné a přechází v lehce zvlněnou krajinu jihozápadní části Středočeského kraje. Vynikající dopravní dostupnost je dána železniční stanicí, která se nachází na druhé straně řeky Berounky, jen několik set metrů od vstupu do údolí.

Blízké smíšené lesy jsou protkány dobře značenými turistickými cestami a cyklotrasami. K hradu se přichází po cestě, po jejíž obou stranách se rozprostírají domy, obchůdky a restaurace. Naleznete zde skoro vše, od klasického českého křišťálu přes restaurační zahrádky až po bohatě zásobený antikvariát.

Základní kámen Karlštejna byl položen v roce 1348 Arnoštem z Pardubic a samotným jeho zakladatelem, českým králem a římským císařem Karlem IV. Výstavba hradu probíhala necelých 10 let, tedy do roku 1357. Vnitřní výzdoba se dočkala dokončení v roce 1365.

Celý komplex měl zřejmě původně sloužit jako úložiště relikvií a českých korunovačních klenotů. Ty sem byly přivezeny na pokyn syna Karla IV. a následníka českého trůnu Václava IV. a přečkaly zde od počátku husitských válek dalších téměř 200 let až do stavovského povstání, kdy byly převezeny zpět na Pražský hrad. Od roku 1541 zde byly rovněž uloženy opisy zemských desek.

Ke konci třicetileté války byl Karlštejn dobyt švédským vojskem a od té doby postupně chátral. Za vlády Marie Terezie byl spravován pražským Ústavem šlechtičen, nadále se však na jeho zdech podepisoval čas. Až na počátku národního obrození, koncem 18. století, se hradu dostalo větší pozornosti a František I., který hrad v roce 1812 navštívil, věnoval potřebný obnos peněz na jeho opravu.

Po roce 1480 byl hrad upraven v pozdně gotickém duchu a v poslední čtvrtině 16. století dostal háv renesanční. Posledních úprav se Karlštejn dočkal v 19. století, kdy získal dnešní vzhled v duchu purismu. Rekonstrukci měl na starosti jeden z nevýznamnějších pražských architektů své doby Josef Mocker. Na jednu stranu sice tyto stavební zásahy znamenaly pro Karlštejn záchranu, protože jinak by se změnil ve zříceninu, na straně druhé však způsobily to, že při nich zmizelo mnoho původních středověkých prvků. Právě tato skutečnost je dodnes Josefu Mockerovi některými historiky umění vytýkána. Při rekonstrukci byla navíc stržena i původní gotická budova purkrabství.

Významné osobnosti, které se vážou k hradu Karlštejn:

Karel IV. (1316–1378)

Václav IV. (1378 –1419)

Vladislav Jagellonský (1456–1516)

Ferdinand II. (1578–1637)

Marie Terezie (1717–1780)

Josef Mocker (1835–1899)

Doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc. (1911–2002)

Významné události v historii hradu Karlštejn:

1348 – Císař Karel IV. zakládá hrad Karlštejn.

1365 – Na hradě je vysvěcena kaple sv. Kříže.

1480 – Dochází k pozdně gotickým úpravám hradu.

16. století – Hrad je stavebně upravován v duchu renesance.

1755 – Hrad daruje Marie Terezie Ústavu šlechtičen.

konec 19. století – Hrad Karlštejn získává svou dnešní podobu.

  Otvírací dny Čas
Leden 1. - 11. 1. - Po - Ne 10:00 - 15:00
Únor So + Ne 10:00 - 15:00
Březen Út - Ne 9:30 - 16:00
Duben Út - Ne 9:30 - 17:00
Květen Út - Ne 9:30 - 17:30
Červen Út - Ne 9:00 - 17:30
Červenec Po - Ne 9:00 - 18:30
Srpen Po - Ne 9:00 - 18:30
Září Út - Ne 9:30 - 17:30
Říjen Út - Ne 9:30 - 16:30
Listopad 1. - 9. 11. - Út - Ne 10:00 - 15:00
  9. - 30. 11. - So + Ne 10:00 - 15:00
Prosinec 6. - 21. 12. - So + Ne 10:00 - 15.00
  26. - 31.12. - Po - Ne 10:00 - 15:00

* Konec zavírací doby hradu je začátkem poslední prohlídky

I. prohlídková trasa - Soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV.

II. prohlídková trasa - Posvátné prostory hradu včetně Kaple svatého Kříže (Exkluzivní trasa)

III. prohlídková trasa - Vyhlídka z Velké věžeHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz