Hrad Kámen

Hrad Kámen, 394 13, Kámen, Tel.: +420 565 323 184, hrad.kamen@quick.cz
Kámen/Památky - Kámen


Popis místa
Kámen je zachovalý gotický hrad se zámeckými úpravami asi 15 km západně od Pelhřimova. Nachází se ve stejnojmenné obci na rozsáhlém skalisku, podle kterého nese své jméno. První písemné zmínky o hradu pocházejí z roku 1316. V současné době je památka pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov a je přístupná veřejnosti. Ve starém paláci jsou vystaveny původní hodinové stroje z 18. století pocházející z pelhřimovských městských bran a model hradu, který demonstruje pravděpodobnou podobu hradu v době středověké slávy. Expozice Bydlení představuje návštěvníkům životní styl a bydlení v 19. a na počátku 20. století. Dále je možné na hradě navštívit expozici starých motocyklů.

Hrad Kámen, 394 13, Kámen
Telefon: +420 565 323 184
E-mail: hrad.kamen@quick.cz
Web: http://www.hradkamen.cz/

Naplánovat trasu

Hrad Kámen stojí na výrazné žulové skále ve stejnojmenném městečku. Dvojdílný areál sestává z výrazně výše položeného jádra a předhradí, které obklopuje horní hrad na jihu a východě. Brána do předhradí se nachází v přízemí subtilní hranolové věže, stojící nedaleko jihovýchodního nároží hradby předhradí. Třetí patro věže, pseudogotická kulisová brána vedle ní a cimbuří hradeb předhradí jsou produkty období romantismu.

Z původní zástavby předhradí se do dnešní doby dochoval pouze suterén jedné budovy. Na severovýchodě a jihozápadě navazují hradby předhradí na hmotu hradního jádra. To mělo téměř obdélníkový půdorys, z něhož výrazně vystupuje na západní straně nejstarší hradní objekt – mohutný lichoběžníkový donjon s nepravidelnou baštičkou zvanou Kaplanka přiléhající k jeho západnímu čelu.

Další mohutná stavba čtvercového půdorysu – věž či kuchyně – předstupuje mírně před jižní frontu hradu a stejně tak i obdélníková branská věž na severovýchodě. Původně byla přístupná po padacím mostě, který nahradilo pozdější barokní schodiště.

Nádvoří je téměř na všech stranách obestavěno budovami z prvé poloviny 14. století, které zpravidla prošly přestavbou ve druhé polovině století téhož a ve slohu baroka ve století sedmnáctém. Obdélníkový hradní palác vyplňuje severozápadní nároží a část prostoru při severní hradbě. Původně býval trojprostorový, ve druhé polovině 14. století však byl přestavěn tak, že jeho přízemí vyplňují čtyři komnaty.

Místnosti v přízemí a suterén mají zčásti původní gotické klenby, většina sálů je však již barokní s občasnými pseudogotickými zásahy. V prvním patře paláce na severu se zachovala malířská výzdoba stropů z doby kolem roku 1670. Naproti tomu, dispozice starého donjonu na západě působí dodnes jednoduchým dojmem. Jeho první patro vyplňuje sál osvětlený řadou oken v hlubokých výklencích se sedátky po stranách.

V jižním křídle se nachází rytířská síň s pseudogotickými kamny, v jeho suterénu bývala hladomorna. Mobiliáře pocházejí převážně z 19. století. Mimo ně hrad proslul novodobou expozicí motocyklů.

Zakladatel ani nejstarší osudy hradu Kámen nejsou známy. Původní gotický hrad byl založen v polovině 13. století a nazván po pozoruhodném skalisku, na němž byl vystavěn. První bezpečná zmínka o hradu je v pramenech až z roku 1316, kdy se připomíná Nimír z Kámene. Krátce nato vlastnil hrad Bušek Tluksa, který jej roku 1327 přijal od krále Jana Lucemburského v manství. Po Buškově smrti držel hrad jeho syn Přibík Tluksa spolu se svými bratry. Od nich jej koupil v roce 1356 Jindřich z Ciglheimu, který rozšířil panství přikoupením několika dalších vsí a pokusil se dolovat v okolí zlato. Když se Jindřich vzdal svého manství na Kámeni, uvázali se v jeho zboží opět původní držitelé Tluksové. Patřili k té části drobné šlechty, která za velkého zápasu o moc v předhusitských Čechách stála věrně na straně krále Václava a podporovala jej v boji proti odbojnému panstvu. Jan Tluksa zemřel na samém počátku husitského revolučního hnutí, ale jeho blízký příbuzný Přibík Tluksa bojoval v husitských řadách velmi horlivě. Za něho měl hrad Kámen důležitou úlohu jako husitský opěrný bod mezi Táborem a Pelhřimovem.Roku 1437 Janův syn Hynek prodal hrad i s podhradím, dvory a poddanskými vesnicemi Purkartu Kamarétovi z Žirovnice. Kamarét byl v dobách vnitřních zápasů o vládu v zemi věrným stoupencem Jiříka z Poděbrad a dal hrad k dispozici ke schůzce pozdějšího českého krále s jedním z vůdců manské jednoty Jindřichem z Rožmberka dne 4. srpna 1450. Roku 1456 Purkart prodal Kámen s celým panstvím bratřím Trčkům z Lípy, jimž v té době patřilo město a panství pelhřimovské. Noví majitelé však hrad již v roce 1460 prodali Janu Sádlovi ze Smilkova. Součástí kámenského zboží byla v tu dobu na městečko povýšená ves Kámen v podhradí, poddanské vsi Eš, Důl, Vysoká Lhota a Dobrá Voda. Po Sádlově smrti v roce 1464 se ujal hradu Kámen jeho švagr Petr Břekovec z Ostromeče a Kozího Hřbetu, od něhož hrad koupil v roce 1468 Oldřich Fifka z Vydří. Ten byl mimo jiné obviněn Janem Malovcem z Pacova, že si pomáhá k penězům falšováním. Před soudem se sice Fifka obhájil, ale jak se téměř po čtyřech stech letech ukázalo, nařčení nebylo bezdůvodné. Jeho syn Albert prodal kamenské zboží roku 1479 Janovi z Vojslavic. Roku 1499 zdědil hrad jeho nejstarší syn Markvart a v roce 1504 byl hrad propuštěn králem Vladislavem z manství. Markvartův syn Petr z Vojslavic panství rozdělil – jednu polovinu prodal Janu Zručskému z Chřenovic. Druhá polovina hradu přešla později na Petrovu sestru Kateřinu.

Kateřina z Vojslavic byla podruhé provdána za Petra Malovce z Malovic a roku 1523 mu zapsala všechen svůj majetek. Malovec koupí druhé poloviny kámenského zboží spojil obě části opět v jeden celek. V polovině 16. století tak dosáhlo panství Kámen největšího rozsahu – k hradu patřilo městečko a deset poddanských vsí. Po Petrovi zdědili otcovské statky jeho tři synové, kteří si je roku 1557 rozdělili. Kámen s poplužním dvorem, městečko Kámen, ves Eš a část Vysoké Lhoty připadly Malovcovi. Za něho nebo za jeho synů Petra a Václava byl hrad rozšiřován a přistavěno jeho severní křídlo s obytnými místnostmi a trakt na jižní straně. Z maloveckých držitelů se do historie Kamene nejvýrazněji zapsal Jan Kryštof, který nastoupil v držení hradu po roce 1640. Za něho byl hrad znovu přestavován, vystavěno jižní obytné křídlo a nad bývalým schodištěm postavena věž (1673). Na okraji městečka dal vystavět barokní kapli a v ní zřídil rodinnou hrobku. Jeho nejstarší syn Jan Kryštof Malovec prodal na začátku 18. století hrad Kámen Františku Kreslovi z Qualtenburka. Nový majitel se zadlužil tak, že nakonec musel roku 1747 hrad opět prodat.Od té doby se začali jeho držitelé často střídat a hrad ztrácel na svém významu. Převážně úřednická rakouská šlechta neměla dostatek prostředků na jeho údržbu a stavba chátrala. Pouze jeden z posledních majitelů, svobodný pán Václav Enis z Atteru, se pustil v 2. polovině 19. století do větších stavebních úprav, jimiž však hradu ještě více ublížil, když romantickou snahou o regotizaci znehodnotil staré partie hradu.

Od té doby se začali jeho držitelé často střídat a hrad ztrácel na svém významu. Převážně úřednická rakouská šlechta neměla dostatek prostředků na jeho údržbu a stavba chátrala. Pouze jeden z posledních majitelů, svobodný pán Václav Enis z Atteru, se pustil v 2. polovině 19. století do větších stavebních úprav, jimiž však hradu ještě více ublížil, když romantickou snahou o regotizaci znehodnotil staré partie hradu.

Vzhledem k tomu, že hrad byl v havarijním stavu, bylo postupně přikročeno k jeho celkové opravě (která však nebyla také zrovna zdařilá) a jednáno o jeho dalším využití pro kulturně výchovné účely. Po rekonstrukci hlavních objektů a vybudování nových expozic byl hrad opět otevřen pro veřejnost dne 22. června 1974 jako muzeum jednostopých motorových vozidel. V letech 1964 až 2002 byl hrad Kámen zřizován ONV, později Okresním úřadem v Pelhřimově. Od 1. 1. 2003 byl hrad Kámen samostatnou příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a od roku 2011 se hrad Kámen stal pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne, svátky 10:00 - 17:00
Květen Út - Ne 10:00 - 17:00
Červen Út - Ne 10:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 10:00 - 18:00
Srpen Út - Ne 10:00 - 18:00
Září Út - Ne 10:00 - 17:00
Říjen So + Ne. svátky 10:00 - 17:00

TRASA A - Interiéry hradu

TRASA B - Motocykly

TRASA A + B - Celý hradHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz