Hrad Hauenštejn (Horní hrad)

Horní Hrad, 363 01, Krásný Les, Tel.: +420 353 541 287, pavel.palacky@hornihrad.cz
Krásný Les/Památky - Krásný Les


Popis místa
Hrad známý také pod názvy Horní hrad nebo Hauenstein leží nedaleko Stráže nad Ohří v okrese Karlovy Vary. Pochází z poloviny 13. století. Z původního nevelkého hradu vznikl díky dvěma zásadním přestavbám v 19. století prostorný zámek ve stylu anglické novogotiky. Ve dvacátém století však hrad značně zchátral a uvažovalo se i o jeho demolici. Získal jej však soukromý majitel, který okamžitě začal s jeho záchranou.

Horní Hrad, 363 01, Krásný Les
Telefon: +420 353 541 287
E-mail: pavel.palacky@hornihrad.cz
Web: http://www.hornihrad.cz/

Naplánovat trasu

Původní nevelký hrad byl dvojdílný. Jádru vévodila samostatně stojící věž - bergfrit. Po ostatní zástavbě se nám nedochovaly stopy.

V místech, kde dnes stojí pseudogotická kaplička, se dá předpokládat předsunuté opevnění, neboť z tohoto vyvýšeného místa byl hrad velmi zranitelný.

Za Šliků byl v předhradí vystavěn renesanční palác, pivovar a sladovna. Výše zmíněné pseudogotické úpravy a přestavby hradu na zámek probíhaly ve dvou etapách v letech 1840–1850 a 1878–1882.

V současnosti si můžete prohlédnout celý areál hradu s tištěným průvodcem, navštívit patrová gotická sklepení, rytířský sál s původním dřevěným vyřezávaným stropem, vystoupat na hradní věž, navštívit zámeckou kapli a přilehlé arboretum, prostudovat rodokmen původních majitelů hradu rodu Longueval – Buquoy.

Zhlédnout můžete stálou výstavu dřevěných plastik v hradní galerii a výstavu "Album vedut Království českého" od Augusta Hauna. Cestou z hradu se lze pohodlně projít rozlehlým zámeckým lesoparkem nebo si odpočinout ve vyhlídkovém altánku.

Pro veřejnost je připravena možnost ložírování v rozlehlém podkroví jednoho z hradních paláců (300m2), kapacita podkroví je 55 lůžek. Ubytování je nejpohodlnější ve vlastním spacáku, nebo vám po domluvě na hradě zapůjčí lůžkoviny.

Hrad pravděpodobně založil český král Václav II. koncem 13. století. V letech 1320–1497 byl českými králi udělován v léno různým šlechtickým držitelům. V době zrušení manství byli jeho uživateli Satanéřové z Drahovic.

V letech 1528–1847 jej vlastnili Šlikové, jimž byl zkonfiskován a zpět jej na téměř jedno století získali až v roce 1574. V roce 1663 jej, obnovený po požáru, od Šliků koupil sasko-lauenburský kníže Julius Jindřich a připojil jej k panství Ostrov nad Ohří.

Od roku 1811 byl Hauenštejn opět osamostatněn a spravován královskou komorou až do roku 1839, kdy jej koupila hraběnka Gabriela Buquoyová. Ona a její nástupce Ferdinand hrad s renesančním palácem v předhradí, postaveným již za Šliků, radikálně přestavěli na pseudogotický zámek.

Buquoyové vlastnili zámek až do roku 1945, kdy jim byl zkonfiskován. Nový majitel, Československý stát, jej předal do užívání státní správě. Byla zde zřízena ubytovna pro dělníky jáchymovských dolů a posléze dětský domov.

Po jeho přestěhování v 60. letech zámek začal chátrat, v 80. letech se dokonce uvažovalo o jeho demolici. Jeho záchrana přišla až v roce 2001.

erb šliků

 

Erb rodu Šliků

Buquoy-Wappen

 

Erb rodu Buquoy

O DOBÝVÁNÍ HRADU ŠVÉDY

V době třicetileté války byl Hauenštejn obléhán švédským vojskem. Dobyt byl Zámecký vrch vypínající se nad hradem. Hradní posádka se však udatně bránila a první útok byl odražen.

Ze vsi v podhradí zůstalo kouřící rumiště a řada statečných obránců se odebrala na pravdu boží. I statečný kapitán byl nepřátelským kopím proklán. Na druhý den se Švédové připravovali ke druhé zteči. Roznesla se mezi nimi zpráva, že Kadaňští spolu s pány ze Šumburka a nedalekého Himlštejna chystají brannou pohotovost ku pomoci obleženým.

Švédové tedy rychle podruhé zaútočili. Podařilo se jim překonat hluboký hradní příkop a beranidlem poškodit bránu. Když tu únikovou tajnou chodbou, vylámanou do skály, vpadl kapitán obránců s družinou odvážlivců do týla nepřátel.

Udiveným dobyvatelům způsobil výpad velké ztráty a předpolí bylo rázem dobyto zpět. Otřeseným švédským oddílům již ke třetímu útoku nezbývalo sil a dali se na ústup do hor. Navíc se podél Ohře již blížily na pomoc šiky Kadaňských.

Do dnešních dnů se zachovala připomínka oné nejtěžší bitvy v hradních dějinách. Říká se, že krev onoho statečného kapitána lze dodnes na skále v místě původní brány spatřit a vnímavý návštěvník při dotyku pocítí zásah energie onoho místa.

A ten, kdož na hradě déle zůstane, za bouřlivých větrných nocí lomoz bitvy a ryk útoku obránců v těch místech uslyší. Nutno dodat, že duch obětavého kapitána stále dohlíží ostražitě na bezpečnost na hradě a mocným kouzlem chrání všechny, kdo zde ruku k dílu přiloží.

TAJNÉ CHODBY

Praví se, že jedna tajná chodba ústí v bývalé sakristii v kostele v Krásném Lese. Druhá, kterou byl veden výpad proti Švédům, vychází pod skalou, na níž hrad stojí v nivě Hornohradského potoka. Třetí vede na Zámecký vrch do současné kaple. A konečně čtvrtá až na nedaleký hrad Himlštejn, tedy přes dva kopce se ubírá.

  Otvírací dny Čas
Březen - květen Po - Ne 10:00 - 17:00
Červen - srpen
Po - Ne 9:00 - 19:00
Září - listopad
Po - Ne 10:00 - 17:00
Prosinec - únor
So + Ne + svátky 10:00 - 17:00

Pozn.: Součástí hradu je botanická zahrada. Bližší informace viz Botanická zahrada a arboretum Horní Hrad.

Prohlídkový okruh hrademHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz