Chodský hrad v Domažlicích

Chodské náměstí, 344 01, Domažlice, Tel.: +420 379 776 009, muzeum@muzeum-chodska.com
Domažlice/Památky - Domažlice


Popis místa
Chodský hrad vznikl v 60. letech 13. století společně se založením města za vlády českého krále Přemysla Otakara II. Roku 1592 hrad těžce poškodil požár, po kterém zůstaly několik let jen trosky. Zpustlý hrad nechalo město Domažlice v 18. století zásadním způsobem přestavět více do podoby zámku. Dnes slouží zámek jako muzeum.

Chodské náměstí, 344 01, Domažlice
Telefon: +420 379 776 009
E-mail: muzeum@muzeum-chodska.com
Web: http://www.muzeum-chodska.com/

Naplánovat trasu

V Chodském hradě se nachází Muzeum Chodska, které je nejstarším muzeem na Domažlicku.

Je možné navštívit expozici věnovanou archeologii pravěku a středověku.

Další expozicí je stálá výstava chodské svatby a lidových zvyků zdejšího kraje.

V rámci prohlídky je možné vystoupit na hradní věž nebo sestoupit do hradního sklepení, kde je nainstalováno lapidárium.

Chodského hrad byl založen v šedesátých let 13. století, tedy ve stejné době, kdy dal Přemysl Otakar II. popud k založení města Domažlic.

Od počátku byla stavba určena jako sídlo královských purkrabí, kteří spravovali záležitosti Chodů - svobodných sedláků střežících hraniční pomezí. Chodský hrad velmi často hostil české panovníky na jejich cestách do ciziny (např. Jana Lucemburského).

Funkci správního sídla plnil hrad až do počátku 16. století. V tomto odbobí byl poničen ohněm a od té doby pustnul. Zkázu stavby dovršil velký požár Domažlic r. 1592, který z hradu učinil doslova rozpadající se ruinu. Objekt nadále zůstal v majetku města, avšak po bitvě na Bílé hoře roku 1620 se stal předmětem sporů mezi vrchností a městem. Tato vleklá pře byla ukončena v roce 1671 výměnou hradu za pozemky.

V letech 1726 - 1728 byla na místě trosek vystavěna solnice s věží, kterou měl projektovat proslulý architekt barokní doby Kilián Ignác Diezenhofer. Solnice sloužila svému účelu až do počátku 19. století. Ve druhé třetině 19. stol. byl do prostor objektu umístěn městský úřad, po opravách v roce 1850 i škola.

Po uvolnění stavby na přelomu 19. a 20. století byly prázdné místnosti předány k užívání nejprve městské knihovně a od počátku 30. let pak také muzeu, jež postupným rozšiřováním časem zabralo celou budovu. Po krátké pauze během II. světové války, byl Chodský hrad navrácen svému kulturnímu poslání.

Po započatých opravách roku 1992 však v dubnu 1995,  před dokončením rekonstrukce, zachvátil objekt požár. Následná obnova skončila v červnu 1998. Nová expozice je zpřístupněna od května 1999.

Otevírací doba a více informací viz Muzeum Chodska Chodský hrad.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz