Hrad Brumov

763 31, Brumov - Bylnice, Tel.: +420 577 330 138, hradbrumov@seznam.cz
Brumov - Bylnice/Památky - Brumov - Bylnice


Popis místa
Středověký královský hrad Brumov, který se nachází na jihovýchodním Valašsku, v minulosti střežil Vlárský průsmyk. Hrad Brumov byl založen již v první polovině 13. století a byl významnou zemskou pevností a přirozenou spojnicí mezi Povážím a Pomoravím. Zřícenina původně pozdně románského hradu s částečně zachovalými sklepními i nadzemními prostorami je chráněna jako kulturní památka České republiky.

763 31, Brumov - Bylnice
Telefon: +420 577 330 138
E-mail: hradbrumov@seznam.cz
Web: http://www.hradbrumov.cz/

Naplánovat trasu

Slavností otevření hradu a jeho zpřístupnění široké veřejnosti proběhlo 6. května roku 2000 a toto otevírání se stalo tradičním v každém dalším roce.

Historicky zakonzervovaný horní hrad nabízí v bývalých sklepních i nadzemních prostorách expozici o historii hradu a místa navrženou Dr. Jiřím Kohoutkem a architektem Ing. Pavlem Šimečkem.

Nabízí fotografie starší i z archeologického průzkumu, prapory s erby majitelů, model hradu, repliky části zbrojí, odlitek tympanonu z hradní kaple, popisné tabule s náčrty vývoje a popisem historie hradu, vitríny s keramickými, skleněnými a železnými nálezy z archeologického průzkumu a jiné zajímavosti.

Součástí expozic jsou také tematické prezentace městských památek, CHKO Bílé Karpaty  a Valašského království. Tradičními se stávají umělecké výstavy v zajímavě umístěné a řešené hradní galerii.

Prostor spodního hradu je částečně přebudován v malý amfiteátr s podiem a využíván k pořádání různých kulturních a zábavných akcí, divadel, koncertů a podobně.

Hrad Brumov byl postaven v polovině 13. století v raně gotickém slohu. Hrad tak patřil k nejstarším na Moravě. Nechal jej vybudovat olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku, jako zeměpanský opěrný bod proti uherské hranici. Z Uher v té době hrozilo nebezpečí v podobě nájezdů divokých Kumánů.

Až do poloviny 14. století je hrad, který byl střediskem panství i tzv. luckého provincie, královským majetkem a sídlem purkrabích. Poté byl zřejmě dán do zástavy a často střídal majitele.

Za husitských válek hrad několikrát neúspěšně obléhalo Zikmundovo vojsko, po roce 1450 se ho však zmocnil Matyáš Korvín. Ten jej dal do zástavy v roce 1480 Podmanínům. Za jejich držení bylo zdokonaleno opevnění a opevnilo se podhradí. Hrad tak získal podobu strohé pevnosti.

Za Meziříčských z Lomnice proběhla renesanční přestavba, která kladla důraz na pohodlné bydlení. Na podzim 1621 se vzbouřili zdejší poddaní proti utiskování vrchnosti a spolu s uherskými vojsky Bethlena Gábora hrad dobyli a vyplenili. V držení se poté rychle střídalo mnoho majitelů, zejména uherských rodin.

Brumov ale postupně pustl a i když ještě v průběhu 18. století plnil strážní funkci, byl po požáru v roce 1760 jen provizorně opraven a brzy opuštěn definitivně. Po opuštění Brumova dali tehdejší majitelé panství vybudovat v městečku nový úřednický dům, označovaný i jako zámek.

Rekonstrukční práce pak začaly přibližně od roku 1970 a pokračovaly do konce století. V roce 2000 mohly být zříceniny hradu zpřístupněny veřejnosti.

  Otvírací dny Čas
Duben Út - Ne 9:00 - 17:00
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen Út - Ne 9:00 - 17:00

Pozn.: Otevřeno bude i o pondělních státních svátcích, a to sice 6.4., 6.7. a 28.9.

Prohlídka hraduHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz