Státní hrad a zámek Grabštejn

Grabštejn, 463 34, Chotyně, Tel.: +420 482 724 301, rezervace.grabstejn@liberec.npu.cz
Chotyně/Památky - Chotyně


Popis místa
Hrad Grabštejn byl založen ve 13. století. Později prošel četnými úpravami, které mu vtiskly ráz pohodlného zámeckého sídla. Veřejnosti byl hrad poprvé zpřístupněn v r. 1993. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen gotické hradní sklepení, ale i pokoje ve dvou patrech zámku zařízené převážně původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Klenotem prohlídky je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou ze 16. století. Hradní věž nabízí vyhlídku na daleké okolí.

Grabštejn, 463 34, Chotyně
Telefon: +420 482 724 301
E-mail: rezervace.grabstejn@liberec.npu.cz
Web: http://www.hrad-grabstejn.cz

Naplánovat trasu

Grabštejn je jedním z nejstarších hradů v severních Čechách. Na místě původního hradiště byl postaven královský hrádek, který od roku 1256 vlastnili Donínové. Hrádek byl později renesančně přestavěn a rozšířen o takzvaný Dolní zámek. Ten je dnes empírově upravený a jeho součástí je i Hostinský dům z roku 1833. Dominantou Horního hradu je kulatá věž, která je volně přístupná a je z ní hezký výhled na Trojmezí (ČR, Polsko, Německo). Dále je zde renesanční kaple sv. Barbory z roku 1569 a zachovaly se i původní fresky a klenby.

Ve sklepení jsou instalovány řemeslné výstavy a expozice zpracování drahých kamenů. Součástí sklepení je i zpřístupněný počátek "tajné chodby". V severním křídle ve 2. patře je instalována sbírka nábytku. Na zámek se postupně vrací původní clam-gallasovské sbírky, které jsou doplňovány dalším mimořádně hodnotným mobiliářem regionálního původu.

O tom, kdy byl původní hrad Grafenštejn založen, dodnes nepanuje mezi historiky shoda. Jisté však je, že se zde ve 2. polovině 13. století, v době vlády Přemysla Otakara II, objevují purkrabí z Donína, pánové na Grafenštejně. Dominantou nově vystavěného hradu i širokého okolí se stala vysoká a mohutná okrouhlá útočištná věž, která se v průběhu věků dočkala celé řady přestaveb. Dnes je snížena a opatřena historizující helmicí. Věž je nejvýznamější památkou na nejstarší fázi stavebních dějin Grabštejna.

Panství a hrad na strategickém místě v pomezí Čech a Lužice pak byly zejména v 15. století dějištěm řady válečných střetů. Pravděpodobně z této doby je i linie opevnění s flankovacími věžicemi, dnes částečně zachované v hmotě jižního křídla. Opevnění bylo pravděpodobně velmi pevné, neboť odolalo i soustředěnému několikatýdennímu náporu spojených vojsk lužického Šestiměstí a několika severočeských pánů.

Donínové se zde udrželi až do poloviny 16.století, kdy hrad museli pro dluhy a spoluvlastnické potíže prodat.

Nový majitel, zemský rada a místokancléř dr. Jiří Mehl ze Střelic, starý gotický hrad velkolepě přestavěl. Na místě původního hradu tak vzniklo reprezentační renesanční sídlo. Zcela změnila podobu i původní kaple sv. Barbory, dnes řazená mezi nejpůsobivější renesanční prostory českého venkova. Kaple je manýristickým klenotem Čech se stěnami zcela pokrytými vzácnými malbami a s unikátními renesančními lavicemi - stallami.  Podobu, kterou kterou Grabštejn získal za Mehla, nesetřelo ani několik dalších přestaveb a oprav. Z díla, které Mehl vybudoval, se však dlouho netěšil. V roce 1586 byl donucen hrad a zámek prodat. Novým vlastníkem se stává Mehlův přítel, Ferdinand Hoffmann z Grünenbühlu.

Během třicetileté války hrad krátký čas patřil také Albrechtovi z Valdštejna a na samém sklonku války se zde na několik let zabydlela švédská posádka, která drancovala okolí. Poté zámek získali Trauttmannsdorfové, kteří přes svůj značný vliv nedokázali zvrátit rozhodnutí o zboření opevnění. Na přímý rozkaz císaře se tak stalo po roce 1655, aby byl snížen vojenský význam hradu.

V roce 1704 získali Grabštejn i s panstvím Gallasové, aby jej připojili ke svým severočeským državám se střediskem ve Frýdlantu.  Několika přestavbami dolního předhradí získal novou podobu i dnešní Nový zámek.

Později, za Clam-Gallasů, zažil Grabštejn nový rozkvět. Uměnímilovní majitelé zvelebovali jednak zámek, ale také rozšiřovali sbírky a upravovali park. Clam-Gallasové prosluli jednak jako podporovatelé výtvarného umění, ale přátelili se také s předními hudebníky té doby.  
Ve druhé polovině 20. století zde sídlila armáda a poté hrad pustl. Vypadalo to, že se z něj stane zřícenina. Od 90. let zde ale začala probíhat rekonstrukce, která se snaží být k památce co nejšetrnější a zachovává v co největší míře její autenticitu.

  Otvírací dny Čas
Duben Út - Pá 10:00 - 15:00
  So + Ne 9:00 - 16:00
Květen Út - Ne 9:00 - 16:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 16:00
Říjen Út - Pá 10:00 - 15:00
  So + Ne 9:00 - 16:00

* konec otevírací doby je časem zahájení poslední prohlídkyHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz