Kaple sv. Martina (Český Krumlov)

Linecká, 381 01, Český Krumlov
Český Krumlov/Památky - Český Krumlov
Kaple sv. Martina (Český Krumlov)

kaple-sv-martina.jpg
Kaple sv. Martina z roku 1717 s barokním vybavením stojí v parkové zeleni Městského parku, který se nachází v blízkosti historického jádra Městské památkové rezervace Český Krumlov na předměstí Plešivec na území tzv. 3. meandru řeky Vltavy. Od roku 1969 je kaple užívána jako sbor Církve československé husitské. Příležitostně jsou zde pořádány koncerty duchovní hudby.
Mapa - Kaple sv. Martina (Český Krumlov)

Linecká, 381 01, Český Krumlov

Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno


Kaple sv. Martina je jednolodní stavba s obdélnou lodí, trojbokým presbytářem a osovou východní sakristií. Tříosé západní průčelí s okoseným nárožím vrcholí tabulovým štítem s volutami, ve zkosených nárožích niky.

Fasády členěny pilastry, sakristie lizénami. Východní závěr kaple zdobí zjednodušená replika západního průčelí. Kaple zakryta rovným stropem se dvěma štukovými zrcadly v presbytáři a lodi.

V chodníku ke kapli devět žulových náhrobníků /zcela sešlapaných/ z konce 18. století.

Plánek hřbitova u kaple sv. Martina Původně hřbitovní kaple byla roku 1585 založena jako dřevěná spolu s novým hřbitovem, který byl do těchto míst přeložen od kostela sv. Víta.

Roku 1618 se mělo začít s výstavbou nové kaple, ale v důsledku stavovského povstání byl připravený materiál odvezen a použit k opevnění zámku. Proto byla stavba nové kaple sv. Martina zahájena až v roce 1717, současně s dokončením výstavby kaple na Křížové hoře. V té době vystavěli jezuité poblíž kaple dům pro nemocné, kteří kapli měli jako svou svatyni.

Hlavní oltář je z roku 1763. Oltář je dílem krumlovského sochaře Josefa Mucka a malířů Josefa Putze a Christopha Anneise. Oltář kaple sv. Martina je pravděpodobně dílem velešínského rodáka, malíře a duchovního, Bedřicha Kamarýta (1831-1911).

Rokokovou kazatelnu vytvořil malíř a řezbář Anton Leyer. Postranní oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a sv. Anně.

V roce 1892 byl zrušen hřbitov a v roce 1909 změněn na městský park.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz