Betlémská kaple

Betlémské náměstí, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 224 248 595, betlem@suz.cvut.cz
Praha 1/Památky - Praha 1
Betlémská kaple

betlemska-kaple-1.JPG
Betlémská kaple je národní kulturní památkou a prvním kazatelským chrámem v Evropě. Založili ji v roce 1391 pražští měšťané kramář Jan Kříž a dvořan Hanuš z Mühlheimu. V zakládací listině z 24. 5. 1391 oba dárci výslovně ustanovili, že kaple má sloužit pro kázání v českém jazyce. Byla postavena v letech 1391-1394 a v letech 1402-1413 zde kázal mistr Jan Hus. Od počátku byla spojena s univerzitou.
Mapa - Betlémská kaple

Betlémské náměstí, 110 00, Praha 1

Telefon: +420 224 248 595
E-mail: betlem@suz.cvut.cz
Web: https://www.suz.cvut.cz/ostatni/betlemska-kaple


Betlémská kaple

Foyer

  • Prostorný foyer je vstupní halou do Svatováclavského sálu a slavnostní auly, do salonků, šaten a sociálních zařízení.

Svatováclavský sál

  • Svatováclavský sál je určen k pořádání společenských akcí. Je zde možno poskytovat i gastronomické služby

Slavnostní aula

  • Slavnostní aula je využívána pro pořádání významných společenských a vědeckých akcí, především promocí, imatrikulací, zasedání vědeckých rad. Jsou zde pořádány mezinárodní konference, kongresy, koncerty, literární pásma a pod.
  • Kapli využívá i Úřad vlády ČR pro státní akce.
  • V aule je celkem 400 míst v hledišti. Na podiu je 22 židlí.
  • Aula je vybavena třímanuálovými varhanami. ČÍSLOVÁNÍ MÍST

Lapidárium

  • Historické prostory Lapidária se nacházejí v suterénu Betlémské kaple. Jsou vhodné k pořádání výstav, vernisáží a kulturních událostí. Tyto prostory lze pronajmout včetně výstavního fundusu.

Zájem o reformní snahy v církvi mezi měšťanstvem a pokrokové směry univerzity se sešly právě na půdě Betlémské kaple.V letech 1638-1661 byla kaple majetkem univerzity.

V roce 1786 byla kaple z větší části zbourána, ale v padesátých letech 20. století zrekonstruována do přibližně původní podoby podle projektu architekta Fragnera s použitím zachovaných fragmentů zdiva.

V roce 1987 převzalo kapli České vysoké učení technické v Praze, které ji na svůj náklad zrekonstruovalo a opět zpřístupnilo veřejnosti. Dne 26. 3. 1992 byla kaple slavnostně otevřena.
Betlémská kaple se v návaznosti na univerzitní tradice stala slavnostní aulou ČVUT.

  Otvírací dny Čas
Zimní čas Po - Ne 10:00 - 17:30
Letní čas Po - Ne 10:00 - 18:30

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz