Kaple sv. Huberta (Lednicko-valtický areál)

691 42, Valtice, Tel.: +420 519 352 978, tic.info@radnice-valtice.cz
Valtice/Památky - Valtice
Kaple sv. Huberta (Lednicko-valtický areál)

hubert2-1.jpg
Novogotická kaple sv. Huberta se nachází v Lednicko-valtickém areálu. Jedná se o nejmladší stavbu areálu. Trojboká, třemi gotickými oblouky prolomená kaple zaklenutá síťovou žebrovou klenbou byla postavena z pískovcových kvádrů, uprostřed Bořího lesa podle plánů Jiřího Wingelmüllera za vlády Aloise II. knížete z Liechtensteina v roce 1855. Uprostřed kaple stojí socha sv. Huberta na podstavci se sochami andělů.
Mapa - Kaple sv. Huberta (Lednicko-valtický areál)

691 42, Valtice

Telefon: +420 519 352 978
E-mail: tic.info@radnice-valtice.cz
Web: http://www.valtice.cz/default.aspx?id=118


Při cestě z Lednice do Valtic (nebo naopak) narazíte na Svatého Huberta. Není to žádný stařec, meditující v tureckém sedu pod stromem, nýbrž gotická trojboká kaple. Přívlastek „gotická“ není úplně na místě. Svatý Hubert je nejmladší stavba Lednicko-valtického areálu, byl postaven v roce 1855 a goticky se jenom „tváří“. Laikové to nepoznají, pískovcové kvádry, ze kterých je kaple postavena, jsou pro autentičnost dokonce opatřeny smyšlenými středověkými kamenickými značkami.

Šlechtic Hubert se narodil kolem roku 655 v Akvitánii. Jako každý správný Francouz miloval víno, bujarý život a hlavně ženy. Jistou Florianu si vzal, jenže mu hned při porodu zemřela. Podle legendy pak ještě víc času věnoval bujarému lovu. Až jednou na Velký pátek spatřil jelena, kterému mezi parožím zářil zlatavý kříž. „Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!“ pravil červenohnědý sudokopytník a než stačil Hubert napnout tětivu, zmizel za nejbližší jedlí.

Podivný zážitek Huberta poznamenal napořád. Nejprve našel Boha, a pak – aniž by byl použil přestrojení za jelena nebo komukoli rozmlouval hony – získal pro křesťanství většinu obyvatel Arden. Byl biskupem v Maastrichu a Lutychu, ale často vyjížděl za hranice města bydliště, aby svoje „Svá provinění naprav pokáním a smiř se s Bohem!“ šířil dál do světa. Na jedné ze zpátečních cest onemocněl zimnicí a brzy zemřel.

Svatý Hubert je patron myslivců a střelců – však se také u lednicko-valtické kaple konávaly děkovné bohoslužby na ukončení honů. Nejen těm, co zvířata honili, ale i jiným, kteří je „zpracovávali“, světec Hubert fandí: je patronem řezníků a kožešníků. Dále potom matematiků, optiků, kovodělníků a co je enjzajímavější – výrobců matematických přístrojů. Pobožní pověrčiví i pověrčiví pobožní ho vzývají proti pokousání psem, uštknutí a strachu z vody.

Kaple je veřejnosti volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz