Zámek Chotýšany

257 28, Chotýšany
Chotýšany/Památky - Chotýšany


Popis místa
Opuštěný zchátralý zámek Chotýšany se nachází ve stejnojmenné obci Chotýšany, asi 10 km od města Benešov ve Středočeském kraji. Zámek je ve velmi špatném stavu, na části je zřícená střecha, někde i stropy. Je volně přístupný, samozřejmě s opatrností.

257 28, Chotýšany
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Uvnitř zámku se nachází schodiště se zachovaným zábradlím a balustrádou. Přístupné místnosti jsou špinavé a hodně omšelé, někde jsou i spadlé stropy z horních místností, někde jsou různě zabedněná okna a temné prostory a zákoutí. Před zámkem se nachází terasa s velkými oblouky a se vstupem do zámku. Další vchod je v zadní části objektu.

Počátkem 14.století zde byli pány vladykové z Mrákotic, kteří sídlili v gotické tvrzi, v severní části obce. Ti se pak nazývali z Chotýšan. Po smrti Zdeňka Ohništka z Chotýšan majetek připadl králi Václavu IV. a ten ho roku 1394 přiděluje Janu Divokému z Jemniště (Cimburka ).

Dalším majitelem zde byl zřejmě Jan Roháč z Dubé, ale již roku 1411 je majitelem chotýšanského panství Přibík Tluksa z Buřenic, který se potom psal z Chotýšan. Ten je v roce 1414 – 1417 uváděn jako mecenáš zdejšího kostela. Majitelé panství se pak rychle mění.

V roce 1475 příšel Štěpán z Vrchotic, poté v letech 1514 – 1515 Jeroným ze Skuhrova (místokomorník království českého), poté 1524 – 1530 Štylfrýd z Lukavce. Jeho syn Jetřich z Lukavce prodává panství bratrům Mikulášovi a Janovi bratřím Chobotským z Ostředka. Rytíři Chobotští z Ostředka drželi po předcích také ves Chobot, Nespery a Tehov. Při dělení dostal chotýšanské panství rytíř Mikuláš Chobotský. Po smrti bratra Jana, zdědil i jeho statky, na kterých hospodařil s manželkou Kateřinou ze Štítného. Kolem roku 1573 následuje v držení Chotýšan Mikulášův syn Vilém Chobotský z Ostředka, zvaný "starší". Na Chotýšanech panoval s chotí Dorotou z Olbramovic. Zemřel 6. ledna 1594 a je pohřben ve zdejším kostele, v němž se dochoval jeho náhrobek.

Vilém měl více synů, ale čtyři z nich v mladém věku zemřeli. Jediný Jan, dědic Chotýšan, otce přečkal. Rytíř Jan Chobotský z Ostředka, řečený mladší, postupně svůj majetek rozprodával. Kolem roku 1610 zemřel bez mužského potomka, takže byly Chotýšany s ostatními statky převedeny na jeho bratrance Viléma. Vilém se uvádí jako pán tvrze r. 1615, záhy však zemřel a zanechal po sobě syna Jana Václava, který byl nezletilý. Dědictví bylo zadluženo a r. 1620 bylo prodáno jeho matce, vdově Johance Chobotské, rozené z Chýš a Egerberka. Chotýšanský statek, který nemohla Johanka dále udržet, postoupila, z nařízení zemského soudu ještě téhož roku, komornímu radovi a hejtmanu kraje čáslavského, rytířovi Václavu staršímu Věžníkovi z Věžník a pánu na Třebešicích, který byl ženat s Voršilou Chuchelskou z Mecerodu.

V období třicetileté války bylo dříve bohaté chotýšanské panství zpustošeno a již se z této rány nevzpamatovalo. Roku 1628 Václav Věžník z Věžník umírá a majitelem panství se stává jeho syn – rytíř Bedřich Leopold Věžník z Věžník. Bedřich byl horlivým katolíkem a své poddané nechal vyučovat katolickému náboženství. Bedřich zemřel 6. dubna 1663 a byl pochován v jezuickém kostele u sv. Ignáce na Novém Městě pražském. Jeho syn, Václav Jaroslav rytíř Věžník, se vyznamenal jako statečný obránce Prahy proti Švédům. Po jeho smrti Chotýšany dědí jeho syn Jan František Věžník z Věžník. Ten umírá ve věku 49 let, dne 20. dubna 1727 a za dva dny po něm umírá i jeho manželka Marie Benigna, rozená Dobřenská z Dobřenic. Oba jsou pohřbeni v chotýšanském kostele. Jejich syn a dědic Jan Josef Věžník se roku 1731 oženil se slečnou Annou Antonií z Kolčova. Byl posledním držitelem z rodu Věžníků. Jím také rod roku 1757 vymírá. Věžníkové zde vládli téměř pět generací, až do roku 1737, kdy byli nuceni své panství prodat. Majitelem se tak stává Arnošt František z Vrtby. Ten nechává na místě staré tvrze vystavět nový jednopatrový zámek a ze zbytků tvrze nechává zbudovat pivovar.

Roku 1761 nechává u zámku zbudovat park z barokním pavilónem. Roku 1791 Arnošt František z Vrtby umírá a panství přebírá jeho syn Adam František z Vrtby. Ten umírá roku 1807 a celé panství odkazuje hrabatům z Mitrovic. František Josef z Mitrovic však většinu času bydlí ve Voticích a roku 1849 umírá. Majetek přechází na jeho syny Františka a Josefa z Mitrovic. Ti se o panství, ale téměř nestarali. Josef roku 1869 spáchal sebevraždu a František umírá roku 1879. Od té doby také zadlužený zámek ztratil ze svého významu a postupně chátral.Roku 1872 kupuje zadlužený statek hrabě Bedřich Belegarde, který jej ale ihned následujícího roku prodává Moritzi Sternschusovi. Nový majitel se ale o nově nabytý majetek nestaral a hleděl z něj jen co nejvíce vytěžit. Statek i zámek nadále chátrají. Roku 1883 kupuje statek Zdeněk ze Šternberka pro svého syna Filipa, pozdějšího držitele Jemniště. Filip o tento majetek ale neměl velký zájem a statek se zámkem pronajímá. Filip drží statek se zámkem až do roku 1924, kdy jej prodal dosavadnímu nájemci Seibertovi. Ten byl ale nucen zboží již roku 1930 prodat ing. Korbelovi z Prahy.

Posledním majitelem byl od roku 1937 ing. Otto Langhamer z Bíliny jemuž byl statek se zámkem roku 1948 znárodněn. Po vítězství pracujícího lidu zde začalo působil místní JZD a dílo bylo dokonáno. Dnes je zámek v katastrofálním stavu a ponechán svému osudu.

Zámek je veřejnosti volně přístupný, samořejmě s opatrností.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz