Lány (Lednicko-valtický areál)

690 02, Břeclav, Tel.: +420 731 428 235, info@breclav.org
Břeclav/Památky - Břeclav


Popis místa
Lovecký zámeček Lány je nejjižnější salet Lednicko-valtického areálu, nachází se jižně od Břeclavi a necelý kilometr od hranice s Rakouskem. Leží obklopen lužními lesy a nivami Moravy a Dyje, v největší tuzemské oboře Soutok. Jedná se patrovou budovu vystavěnou v duchu empíru na půdorysu obdélníka. Jednoduché střízlivé výzdobě vévodí půlkruhový pavilon s pilíři na jihozápadní straně.

Na sever od soutoku Dyje a Moravy je krásná příroda. Zachovalé lužní lesy křižují kanály, slepá ramena a potůčky; jako perly jsou tu rozesety azurové tůně.

Zelenavým, ztepilým stromům dominují staleté duby. Louky připomínají květinové koberce a v šumících korunách zpívá vzácné ptactvo.

Harmonii místního kraje milovali už Lichtenštejnové a často se sem vydávali na lov. Štvanice a hony zakončovali hostinou v zámečku Lány, který nechali k tomuto účelu vybudovat v letech 1810 až 1812.

Návrhu na stavbu se zhostil architekt Josef Hardmuth – slavný vynálezce tužky, o kterém už byla (a ještě bude) v souvislosti s Lednicko-valtickým areálem mnohokrát řeč. Lánský zámeček vystavěl jako jednopatrovou empírovou budovu obdélníkového tvaru. Budovu zdobí otevřený půlkruhový pavilon s pilíři.

Jihomoravský lužní les je nedaleko česko-rakouských hranic. V šedesátých letech byl ohrazen a nazván oborou Soutok. Na 4 200 ha se dodnes chovají jeleni a daňci, i když je jejich stav neustále pod kontrolou, aby se náhodou nepřemnožili a celou tu zelenavou krásu nesežrali. Kvůli poloze se sem do roku 1989 nesmělo. Dneska je krásný les protkaný turistickými cestami.

Zámeček nechal postavit v letech 1810-1812 kníže Jan I. z Lichtenštejna. Realizací zámečku byl pověřen Josef Hardtmuth. V 60. letech 19. století pak okolo zámku vznikla obora, ve které Lichtenštejnové chovali jeleny a daňky.

Po roce 1948 se zámek ocitl v hraničním pásmu se zákazem vstupu v užívání lidovou armádou a pohraniční stráží, což se neblaze podepsalo na jeho stavu.

V současné době je v soukromých rukou a ač rekonstruovaný, veřejnosti stále nepřístupný.

Zámeček není veřejnosti přístupný, k prohlédnutí pouze exteriér.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz