Dianin chrám (Rendez-vous)

691 42, Valtice, Tel.: +420 519 352 978, tic.info@radnice-valtice.cz
Valtice/Památky - Valtice


Popis místa
Rendez-vous, též zvaný Dianin chrám, se nachází asi 3 km severovýchodně od Valtic. Vede kolem něj červená turistická trasa, spojující Valtice s Lednicí a dále pokračující k Novomlýnským nádržím. Jde o další z četných romantických saletů Lednicko-valtického areálu - empírová stavba v podobě římského triumfálního oblouku byla postavena v letech 1810-1812, na nejvyšším bodu Bořího lesa na objednávku Jan I. z Lichtenštejna. Od té doby se na jeho zdech skví nápis: „Chrám tento, jasná ty Fébovo sestro, je zasvěcen tobě, bez škody ať roste k poctě tvé háj ten stále!“

Lovy, hony, štvanice – klasická volnočasová aktivita šlechty, či alespoň její silnější poloviny. O tom, že Lichtenštejnové tyto zábavy milovali, svědčí hned několik staveb Lednicko-valtického areálu. Lovecké zámečky, kam se chodilo slavit; kaple, u které se za chycená zvířata modlilo, a konečně Rendez-vous – chrám, zasvěcený samotné bohyni lovu, Dianě.

Romantický zámeček načrtl na papír tužkou její vynálezce – Josef Hardmuth. Jeho vizi dal život architekt Josef Kornhäusel. Tak se ve střední Evropě vztyčila stavba, připomínající jeden z vítězných oblouků starověkého Říma. Je vyzdobená dráždivými sochami: do kamene tu vytesali Dianu, jak laškuje se psem, i Kupida, pozorujícího koupající se nymfy.

Empírový zámeček je poměrně mohutný a má tři poschodí. V patře se nachází sál, který dříve sloužil jako shromaždiště panstva, které se chystalo na lov. Páni tu posnídali, probrali novinky v myslivectví a sílu svých koní. Pak se v skrytu duše pomodlili k Dianě a vyrazili do okolních lesů vstříc dobrodružství. Bohyně je mohla z vyvýšeného místa sledovat do dálky. Dodnes sedí na trůně, který zdobí vršek sloupu uprostřed průčelí. Diana se moci nevzdala, když zapadlo slunce a poslední opozdilí lovci zavítali zpět do jejího chrámu. Byla totiž zároveň bohyní měsíce, což dokazuje tenký srpek, zdobící její účes na každé soše i obrazu.

Lovecký zámeček stojící v Bořím lese 3 km východně od Valtic vlevo od silnice vedoucí směrem na Břeclav. Byl postaven ve stylu římských triumfálních oblouků – přímou stavební předlouhou byl s největší pravděpodobností Trajánův triumfální oblouk v Beneventu (Jižní Itálie). Byl postaven v letech 1810 – 1812 podle projektu Josefa Hardtmutha pro Jana I. Josefa z Liechtensteina. Původně sloužil jako místo setkávání panstva před lovem, dnes jsou interiéry zařízené v empírovém slohu a je užíván i pro kulturní a společenské akce včetně svatebních obřadů, také je celou turistickou sezonu od dubna do října otevřen pro návštěvníky. Hlavním rodným sídlem pánů z Liechtensteina byl od poloviny 16. století zámek ve Valticích a jako své letní sídlo si zbudovali zámek v Lednici, který vznikl přestavbou původní tvrze počátkem 17. století. Za vlády Aloise I. A jeho mladšího bratra Jana U. Byl vybudován kolem těchto dvou sídle celý dnešní Lednicko-valtický areál, jehož součástí je i zámeček Rendez-vous. Jedná se o komplex loveckých zámečků, vyhlídek, hospodářských budov a dalších krajinotvorných prvků vybudovaných na uměle vysušených močálech a bažinách. Staveb zde postavených bylo původně 16, ale do současnosti se zachovalo 15 (tzv. Katzelsdorfský salet byl v padesátých letech dvacátého století zničen kvůli exponované poloze v hraničním pásmu).Stavba je zasvěcena bohyni lovu Dianě (řecky Artemis) – odtud i její druhý název Dianin chrám. Hlavní fasády jsou bohatě zdobeny reliéfy s antickou mytologií – jak řeckou, tak římskou. Interiéry stavby jsou rozděleny do čtyř nadzemních podlaží. První dvě jsou rozděleny obloukem, v pravé části je umístěno schodiště zaklenuté lunetami, na stěnách je malované stínované kvádrování. V levé části je dnes dvoupodlažní byt správce (dříve lovčího) a nad ním malý salonek příležitostně využívaný k reprezentativním účelům. Dominantním prostorem celého zámečku je bohatě štukem zdobený hlavní sál o rozměrech 7 x 16 m.

Nedílnou součástí je i nádherná okolní příroda s krásnými letitými duby a jinými lesními dřevinami s parkovou úpravou, která dotváří krásu Lednicko-valtického areálu, jehož je součástí.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 9:00 - 16:00
Květen - Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec - Srpen Út - Ne 9:00 - 18:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen So + Ne 9:00 - 16:00

Prohlídka zámečkuHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz