Vodní nádrž LipnoPopis místa
Lipno (Údolní nádrž Lipno, Lipno I či Lipenská přehrada) je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–1959. Jedná se o největší přehradní nádrž a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky, i proto bývá označována za České či Jihočeské moře. Většina Lipenské přehrady leží uvnitř CHKO Šumava. Na březích přehrady je několik rekreačních areálů, kempů a penzionů a Lipno je hojně využívané k cykloturistice a turistice.

382 78, Lipno nad Vltavou
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: http://www.pvl.cz/

Naplánovat trasu

Lipenská přehrada je umělé vodní dílo vybudované na horním toku Vltavy v letech 1952-59. Rozprostírá se v širokém údolí mezi šumavskými hřebeny.

Nádrž je dlouhá 44 km a v některých místech je široká až 10 km. Hráz přehrady je sypaná a nachází se v obci Lipno nad Vltavou. V nádrži se nachází několika menších ostrůvků a větší ostrov zvaný Tajvan.

Přehrada je zásobárnou vody a zdrojem elektrické energie. Součástí přehrady je podzemní hydroelektrárna.

Lipenská přehrada je ale především vyhledávaným místem rekreace a největší rekreační oblastí jižních Čech. Je rájem vodních sportů, rybaření a dalších vodních radovánek. Na Lipně je provozována lodní doprava, převozy u Horní Plané, u Černé a Frymburku. Značené cyklotrasy propojují oblast pravého břehu s levým, jsou napojené i na cyklotrasy se sousedním Rakouskem. Pro pěší jsou tady připravené značené turistické trasy. V zimě si můžete zabruslit na rozsáhlé a pravidelně kontrolované ploše jezera Lipno.

Výstavba přehrady Lipno začala v roce 1951 a trvala do roku 1958. Stavba byla unikátní jednak rozsahem a jednak technoligiemi použitými při výstavbě Lipna.

Hydrocentrála je v hloubce více než 160 m pod povrchem a do její haly by se vešel Chrám Sv. Víta. Na její stavbu se spotřebovalo 14 000 kubíků betonu a 1 000 tun ocelové armatury.

Voda od Frencisových turbín odtéká odpadním tunelem do vyrovnávací nádrže Lipno II u Vyššího Brodu. Odpadní tunel je dlouhý 3,6 km a razil se oběma směry najednou. Je tak široký, že v něm projedou dvě nákladní auta vedle sebe.

Přehradní hráz se stavěla pomocí kesonů o váze 60 tun. Keson byl "podhrabáván" až se dostal na dno přehrady a poté byl zalit betonem takže jeho váha přesáhla 230 tun.

Při stavbě přehrady bylo vykáceno 1670 hektarů lesů - cca 300 000 m3 dřevní hmoty, dále 86 hektarů tzv. nelesních ploch - keře a roztroušená zeleň. K tomu je třeba připočíst asi 7500 volně rostoucích stromů), pod hladinou zůstala rašeliniště o rozloze 1146 hektarů tj. asi 25 % zátopové plochy, tuhové doly v Hůrce, řada pískovišť a lomů. Část železniční trati mezi Horní Planou a Černou v Pošumaví a množství silnic a cest. Řada samot, mlýnů a pil, několik kostelů a hřbitovy.

Po napuštění Lipna v únoru 1958 vznikla největší vodní plocha v ČR - délka jezera je úctyhodných 48 km a šířka v nejširším místě je 10 km. Průměrná hloubka je 6,5m, maximální je 21,5 m.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 4 650 ha
Objem 309 502 000 m³
Maximální hloubka 21,5 m
Nadmořská výška 729 m
Přítok vody Vltava
Odtok vody Vltava


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz