Grand trasa


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Grand prohlídková trasa spojuje procházku kostelem Narození Panny Marie, zahradou a interiéry zámku. Jedná se o nejobsáhlejší prohlídkovou trasu na Zámku Kratochvíle. Prohlídka začíná v kostele Narození Panny Marie s bohatou štukovou výzdobou a výpravným pašijovým cyklem. Prochází zámeckou zahradou, ve které je návštěvník seznámen s historií stavby, založené na močálovitém terénu. Prohlídka pak pokračuje do vily - uvidíte například ložnici a pracovnu Petra Voka, Velký horní sál, Zlatý pokoj i nádhěrně zdobená Zlatý sál či Vladařův pokoj. Správa zámku postupně rehabilituje všechny místnosti interiéru aby tak vrátila celému objektu původní podobu i smysl využívání.


Trasa začíná v kapli Narození Panny Marie. Zde jsou návštěvníci seznámeni s historií místa a okolnostmi vzniku areálu. Poprvé jsou také konfrontováni s charakterem štukové a malířské výzdoby. Klenba kaple je bohatě zdobená. V dekorativních štukových rámech je malován výpravný pašijový cyklus, jehož autorem je malíř německého původu Georg Widman. Při výzdobě vycházel z grafických listů Albrechta Dürera a kreseb Martena de Vos v grafickém přepisu Antonia Wiericxe.

Trasa dále vede manýristickou renesanční zahradou se záhony bylin a zemědělských plodin, komponovaných do geometrických obrazů. Celkový dojem podtrhuje  vodní příkop, obklopující vilu se zahradním parterem. Ohradní zdi vyzdobil rovněž Georg Widman postavami lovců a malovanou architekturou.

Prohlídka hlavního obytného stavení - vily - začíná ve vstupním sále, jehož klenba i stěny jsou zdobeny malovanými výjevy z lovů podle dobových knižních ilustrací. Malířská výzdoba sálu se v současné době restauruje. Je jistě zajímavé nahlédnout do procesu probíhajících restaurátorských prací.

V letošní návštěvní sezóně můžeme porvé obdivovat nově otevřený pokoj v přízemí vily, který byl užíván synovcem posledních rožmberských vladařů Janem Zrinským ze Serynu. Instalace interiéru připomíná záliby i životní mezníky samotného Jana Zrinského i jeho otce Mikuláše.

Po výstupu po vřetenovém schodišti se návštěvníkům otevírají nově rekonstruované interiéry patra vily. Pokoje na východní straně jsou věnovány osobě posledního zástupce rodu Rožmberků Petru Vokovi. Instalace se vrací k původnímu využití místností. Postupně procházíme pracovnou Petra Voka, pánskou ložnicí v patře vily a předpokojem k Hornímu sálu. V těchto místnostech se opět setkáváme s mistrovskou prací štukatéra Antonia Melany. Přesto, že je zde zachován štukový reliéf pouze v bílé barvě, představuje velice cennou ukázku štukatérského umění a svou hodnotou se řadí mezi nejskvělejší ukázky prací tohoto druhu. Klenba ložnice je vyzdobena štukovými medailony se symboly ročních dob. Předpokoj vyzdobil Melana příběhy z římských dějin podle grafických předloh J. Ammana. Ve cviklech a lunetách jsou zde zobrazeny teologické i kardinální ctnosti. Instalace pokojů vychází z dobových inventářů a věrně ilustruje původní vybavení.

Velký horní sál s vlašským krbem byl plně zpřístupněn veřejnosti 15. června 2009. Jde o mimořádný prostor, který vždy sloužil především ke společenským setkáním. Tuto funkci si sál zachovává dodnes. Zde jsou pořádány nejvýznamnější kulturní akce návštěvní sezóny. Protiváhu vlašského krbu tvoří veduta Kratochvíle namalovaná v 2. polovině 17. století eggenberským malířem Jindřichem de Verle. Interiér je doplněn portréty posledních Rožmberků, Anny Marie Bádenské a Polyxeny z Pernštejna.

S Velkým horním sálem sousedí tzv. Zlatý pokoj. Jde o intimní prostor užívaný majitelem zámku Vilémem z Rožmberka. K velmi pestré malířské výzdobě se zde přidává i náročná ornamentální štuková výzdoba italského štukatéra Antonia Melany. Malíř Georg Widman zde vytvořil středový obraz klenby znázorňující postavy legendy o Samsonovi a Dalile. Stěny u okna zdobí ženské postavy - bohyně Junó, Pallas Athéné a loutnistka v zelených renesančních šatech.

Nejokázalejší místností zámku je velký přijímací sál nazývaný Zlatý sál. Jde o skutečný vrchol renesančního štukatérského umění. Návštěvník měl být okamžitě při vstupu ohromen bohatstvím, uměnímilovností a vkusem majitele - renesančního velmože. Malířská výzdoba je zde omezena jen na malovanou tapetu brokátového vzoru, na výzdobu dveřních špalet a okenních výklenků. Hlavní důraz je položen na výzdobu klenby. V monumentálním díle štukatéra Antonia Melany zde postupně procházíme nejvýznamnějšími scénami z historie Říma. Sál v minulých letech prošel velmi náročným restaurováním - štukové scény byly konzervovány, doplněny podle původních předloh a podle nálezů znovu vyzlaceny. Ohromující je rovněž keramická dlažba, která byla rekonstruována podle dochovaných originálních dlaždic s dvoubarevným brokátovým vzorem, který dokonale doplňuje vzor malované tapety. Sál je zařízen jako hodovní. Při instalaci se rovněž vycházelo z dochovaných inventářů ze začátku 17. století při použití ikonografie.

Poslední místností patra je tzv. Vladařův pokoj. Malířská i štuková výzdoba naznačuje osobní - soukromý způsob využívání. Je nainstalován jako pracovna Viléma z Rožmberka. Při výzdobě bylo postupováno formou grotesky, do níž jsou s citem vplétány zvířecí a rostlinné motivy. V lunetách bývaly také figurální malby. V levém rohu nad oknem nalézáme postavu Neptuna s ledňáčkem na hlavě. Také výzdoba této místnosti byla v uplynulých letech náročně restaurována.

Prohlídka zámku končí v tzv. Dvořanské světnici. Je velkoryse malířsky zdobená postavami lovců, cizokrajných zvířat i ilustracemi legendy o Kyparissovi z Ovidiových Proměn. V nikách jsou zobrazeni bohové římské mytologie Autumnus a Vertumnus. Prostoru vévodí norimberský lustr nad stolem, který je společným dílem řezbáře Jiřího Kobra, Jana Staňka a Ivana Housky.

  Otvírací dny Čas Poslední prohlídka
Duben So - Ne, svátky

9:00 - 12:00

13:00 -15:30

15:30

Květen Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 15:30

15:30

Červen denně 

9:00 - 12:00

13:00 - 16:30

16:30

Červenec denně 

9:00 - 12:00

13:00 - 16:30

16:30

Srpen denně 

9:00 - 12:00

13:00 - 16:30

16:30

Září Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 15:30

15:30

Říjen So - Ne, svátky

9:00 - 12:00

13:00 -15:30

15:30

Poslední dopolední prohlídka zámku začíná ve 12.00 hodin a první odpolední prohlídka zámku začíná ve 13.00 hodin.

Začátek poslední prohlídky (15:30/16:30) je zároveň poslední možností vstupu do areálu zámku. V tuto dobu se areál zámku pro veřejnost uzavírá. Provozní doba však pokračuje vzhledem k tomu, že v tento čas začíná nejméně hodinová poslední prohlídka toho dne.Státní zámek Kratochvíle

zamek-kratochvile16.jpg
Zámek Kratochvíle - stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby. Je výrazem okázalé velkorysosti předního velmože království Viléma z Rožmberka. Ve své konečné podobě představuje jeden z klenotů stavitelského a dekoračního umění doby renesance. Rozmarné zastavení ve shonu života. Kratochvíle je výzvou k nalézání klidu i k obnově duševních sil. V hlavní budově probíhají dlouhodobé restaurační práce a výsledkem je prakticky každoroční zušlechťování a rozšiřování průvodcovské trasy. V areálu zámku se důstojně procházejí pávi, vodní příkop obývá labutí pár. Hned za zámkem začíná první z velkých ohrad, kde místní jezdecký klub vychovává a cvičí koně. Na zámku se v současnosti střídají jiné výstavy, například ve vstupní věži zámku. Přijďte se podívat i na různá sportovní, kulturní nebo divadelní představení v interiéru či v zámecké zahradě.
Mapa - Státní zámek Kratochvíle

Petrův Dvůr, 384 11, Netolice

Telefon: +420 388 324 380
E-mail: ups.cb.kr@npu.cz
Web: http://www.zamek-kratochvile.eu/

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz