Prohlídkový okruh IV – zahrada


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Výběrová prohlídka s detailním odborným výkladem o zahradě, o zeleni na nádvořích zámku a v interiérech a dále o okolním krajinářském lesoparku. Okruh je zpřístupněn jen v sezoně, a to pro omezený počet účastníků a pouze po předchozí domluvě se správou zámku, a to od května do září v návštěvních dnech a v otevírací době prvního okruhu.


Původní zahradní úpravy vranovského hradu byly limitovány nedostatkem místa na stísněném skalním ostrohu, a také svažitým terénem ohraničeným středověkými hradbami.

Na JIŽNÍM SVAHU, pohledově neexponovaném a veřejnosti nepřístupném,  bývaly v minulosti užitkové záhony s ovocnými stromky, vinnou révou  a chřestem. Ten dnes slouží jako květinová zásobní zahrada s keři a bohatým sortimentem běžných letniček a trvalek.

Pozornost návštěvníků pochopitelně přitahují ale ty části zahrady, které přímo vidí a kterými procházejí. Hned za  VSTUPEM DO AREÁLU to jsou solitéry docho- vané z minulých zahradních úprav - hned před mostem roste například dřezovec. Zajímavostí prvního hradního příkopu, z něhož šplhá vzhůru k patě severního domku letitý břečťan, je jeho bývalá role zeleninové užitkové zahrady - v jeho jižní části, kterou dnes zaplňuje ořešák královský, stávalo dnes jen v půdorysu rozpoznatelné zděné obydlí zahradníka. Na konci přístupového mostu se dochoval zerav.
 
Travnaté plocha pod MOSTEM VE VNITŘNÍ ČÁSTI BARBAKÁNU bývaly osáze- ny ovocnými dřevinami, z nichž zůstaly tři letité ořešáky a hrušeň. Nově sem byl dosazen jinan dvoulaločný a Althannova renklóda, vyšlechtěná asi před 150 lety na althannském panství Králíky v severních Čechách. Svým názvem tedy při- pomíná nejvýznamnější rod vranovské historie. Na zvýšené terase nad cestou ke kapli pak roste pět habrů, tvořících pravidelnou řadu.

Výraznou a návštěvnicky vděčnou pohledovou dominantou je okrasná, esteticky působící ZAHRADA POD PŘÍSTUPOVÝM MOSTEM. Tvoří ji tři výškově odstup- ňované terasy. Mezi nejstarší dřeviny, které jsou kostrou jejího osázení, patří zejména bobkovišně, dále pustoryl, vzrostlé kdoulovce a vajgela. Ve velmi širokém sortimentu je doplňují trvalky, dvouletky i letničky zajišťující květinovému parteru barevnou harmonii a proměnlivost. Kvetou po celou sezonu ve vlnách a lépe spojují zahradu s okolní přírodou. Jistou formálnost jí dodává pouze pravidelný růžový záhon na nejvyšší zídce, vroubený nízkým plůtkem z levandule. Prostor je určený především pro pohled shora, proto se na něm uplatňují velké skvrny dostatečně intenzivní barevnosti a výrazné kombinace textur. Při bližším pohledu však nabízí i detailní ladění a jemnou barevnou harmonii tón v tónu.

Na PRVNÍM NÁDVOŘÍ zámku Vranov nad Dyjí byla v sedmdesátých letech vysa- zena místo přestárlého kaštanu lípa stříbrná a kolem ní šanta jako zajímavá náhražka trávníku. Pod nádvořím, v prostoru před hradebním domkem, roste bizarně tvarovaná jabloň, uprostřed trávníku s bylinnými záhony pak převislá moruše a podél zdi hlavní zámecké budovy třezalka.

Na ČESTNÉM DVOŘE zbyly ze staršího osázení dva více jak stoleté tisy. Zaujme i mobilní zeleň v dřevěných škopcích instalovaná v duchu v duchu dochovaných dobových vyobrazení z konce 19. století. Na stejné lokalitě před vyhlídkou rostly původně dva vysoké topoly tvořící výraznou dominantu a rámující krajinnou vyhlídku do vranovského údolí. Na počátku 20. století byly nahrazeny dnešními vzrostlými cypřišky, vysázenými na travnaté ploše o patro níž a uplatňujícími se z dálkových pohledů.

Na JIŽNÍ TERASE (Více...), podobně jako na nepřístupné terase severní, vznikly patrně v osmdesátých letech 18. století zvláštní zahrady. Jejich původní podobu neznáme, dochovala se pouze dvě vyobrazení zachycující jejich pozdější roman- tizující osázení. Dřívější úpravu terasy jižní připomíná akát u vítězného oblouku, na severní terase pak převislý jasan jako jediný solitér. 

  Otvírací dny Čas Doba prohlídky Poslední prohlídka
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00 cca 50 minut 16:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00 cca 50 minut 16:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 18:00 cca 50 minut 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 18:00 cca 50 minut 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00 cca 50 minut 16:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Fotografie a videa

Zámek Vranov nad Dyjí

zamek-vranov-nad-dyji-1.jpg
Pokud letos vyrazíte na dovolenou či výlet do úrodného jihomoravského kraje, nezapomeňte navštívit barokní skvost - Zámek Vranov nad Dyjí, který se hrdě vypíná na skalnatém ostrohu nad meandrem řeky Dyje. Zámek Vranov nad Dyjí ležící ve stejnojmenné obci ve znojemském okrese byl původně hradem. Zahrál si v několika českých filmech, jako byly Nesmrtelná teta Petra Zelenky či Andělská tvář Zdeňka Trošky.
Mapa - Zámek Vranov nad Dyjí

Zámecká, 671 03, Vranov nad Dyjí

Telefon: +420 515 296 215
E-mail: vranov@npu.cz
Web: http://www.zamek-vranov.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz