Prohlídkový okruh II – zámecká kaple


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Zámecká kaple Nejsvětější Trojice s nepřístupnou podzemní hrobkou hlavní michalo - janovské linie althannského rodu je dílem geniálního císařského architekta JOHANNA BERHARDA FISCHERA Z ERLACHU a patří k nepřehlédnutelným církev- ním stavbám středoevropského baroka. Vznikla v letech 1699 až 1700 jako archi- tektonický i ideový protějšek sálu předků, a to na stísněném pozemku severozápadní části skalního ostrohu.


Tato architektonicky mimořádná stavba, kterou  zadal a financoval vlastník Vranova a významný moravský právník MICHAL JAN II. ALTHANN, je řešena jako centrální objekt zaklenutý kupolí. Její ústřední válcovou loď obklopuje šest stejně velkých prostorů oválného půdorysu. Ve třech z nich, otevřených v celé výši, jsou oltáře. Druhou trojici, ukončenou mříží nebo dubovými dveřmi, tvoří sakristie, zpovědní prostor a část vstupní, do níž ústí přístupová cesta. Trojiční motiv je symbolický a odpovídá zasvěcení kaple vyjádřenému celořezbovaným hlavním oltářem. V jeho horní části, nad bohatou oblačnou kulisou se dvěma anděly, se objevuje Bůh Otec, Ježíš Kristus držící kříž a v podobě holubice Duch svatý.

Architektura postranních oltářů je shodně řešena jako neobvyklý pomníkový podstavec - vždy se třemi sochami svatých, které mají vztah k posmrtné tématice. Objevuje se tu například sv. Barbora jako patronka umírajících, archanděl Michael jako anděl smrti a božské spravedlnosti a jako průvodce duší do Ráje, Panna Marie Neposkvrněná jako patronka všech žen althannského rodu a podle církevní věrouky i mocná přímluvkyně v hodině smrti.

Signovaná ústřední malba na klenbě kupole datovaná rokem 1700  je dílem dvorního malíře IGNÁCE HEINITZE Z HEIZENTHALU. Představuje opět okřídleného arch- anděla Michaela, jak s planoucím mečem v ruce vítězně zápasí se Satanem a vzbouřenými anděly. Nástropní malby nad postranními oltáři pak přibližují dvě navzájem se doplňující témata - příběh o začátcích lidského rodu, tedy o Adamovi a Evě a o stromu se zapovězeným ovocem, a dále biblickou představu o Posledním soudu a o  konečném zúčtování.

Zámecký kaplan na Vranově působil od roku 1702. Téměř celé 18. století sloužila kaple Althannům a v 19. století polským majitelům  z rodu Mniszků a Stadnických. Po roce 1948 bylo její liturgické využívání na dlouhou dobu čtyřiceti let z ide- ologických důvodů zastaveno. Od roku 1990 ji opět využívá církev a je v ní zaveden řízený návštěvnický provoz obohacený o letní koncerty varhanní hudby a vý- stavy výtvarného umění.

  Otvírací dny Čas Doba prohlídky Poslední prohlídka
Červenec Út - Ne + Sv 10:00 - 17:30 30 minut 17:00
Srpen Út - Ne + SV 10:00 - 17:30 30 minut 17:00
Polední přestávka od 12 do 13 hodin.

Fotografie a videa

Zámek Vranov nad Dyjí

zamek-vranov-nad-dyji-1.jpg
Pokud letos vyrazíte na dovolenou či výlet do úrodného jihomoravského kraje, nezapomeňte navštívit barokní skvost - Zámek Vranov nad Dyjí, který se hrdě vypíná na skalnatém ostrohu nad meandrem řeky Dyje. Zámek Vranov nad Dyjí ležící ve stejnojmenné obci ve znojemském okrese byl původně hradem. Zahrál si v několika českých filmech, jako byly Nesmrtelná teta Petra Zelenky či Andělská tvář Zdeňka Trošky.
Mapa - Zámek Vranov nad Dyjí

Zámecká, 671 03, Vranov nad Dyjí

Telefon: +420 515 296 215
E-mail: vranov@npu.cz
Web: http://www.zamek-vranov.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz