Obora Žehušice

Zámecká, 285 75, Žehušice, Tel.: +420 327 399 114, zehusice@zehusice.cz
Žehušice/Příroda - Žehušice
Obora založená mezi obcemi Žehušice a Bojmany z iniciativy hraběte Matyáše Thun-Hohensteina roku 1826 je přírodní památkou od 1. ledna 1920. Spolu s černými daňky zde na 250 ha, upravených roku 1867 do podoby anglického parku, žije již přes 150 let přibližně 130 bílých jelenů orientálního původu. Území je porostlé souborem luk a lužních hájů řeky Doubravky a kromě Thuny upravených částí tu najdete přes 500 let staré duby.

Zakladatel do obory vysázet také neobvyklými druhy buků a javorů, dále liliovníky, platany, stříbrnými topoly a vrbami včetně konifer. Starší tvrdé luhy s duby, jilmy a jasany obývá bylinné patro s česnekem medvědím, orsejí jarní, sasankami a dymnivkou dutou. V řece Doubravě roste vytrvalá vodní rostlina stulík žlutý a na březích kosatec žlutý.

Z ptáků v oboře hnízdí dudci a ledňáčci, pak kavky, holubi doupňáci, puštíci a poštolky obecné. Až 500 let staré duby poskytují vhodné podmínky mnoha broukům a hnízda v nich s oblibou budují sršni.

Přírodní památka byla založena 1. ledna 1920 a vyhláškou OÚ Kutná Hora 1. července 1993. Jde o soubor luk a lužních hájů o výměře 242,3 ha, upravený jako anglický park a obora s řadou přirozených prvků, především tvrdých luhů se starými duby, jilmy, lipami a jasany  Území leží v nadmořských výškách  210 až 215 m.

Stádo cca 130 bílých jelenů spolu s černou variantou daňků.

Obora není veřejnosti přístupná.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz