CHKO Třeboňsko

, Tel.: +420 384 701 011, trebonsko@nature.cz
/Příroda - 
Třeboňsko je chráněnou krajinnou oblastí, biosférickou rezervací UNESCO a také významnou ptačí oblastí. Na území CHKO se nachází velké množství přírodních rezervací a památek, některé jsou dokonce národními přírodními rezervacemi, jako například NPR Velký a Malý Tisý, NPR Stará řeka, NPR Červené blato a NPR Žofinka.

Na Třeboňsku je rozšířené zemědělství, pěstují se tu obiloviny, olejniny, pícniny a brambory a chovají se tu prasata a skot. Velký význam pro oblast má i rybníkářství a lesnictví. U města Suchdol nad Lužnicí na Jindřichohradecku se těží a zpracovává písek a na několika místech se těží i rašelina.

Oblast Třeboňska byla podle historických pramenů osídlená už ve 12. století, kdy vznikla osada, ze které bylo později vybudováno město Třeboň. Zakládání prvních rybníků přišlo ve 14. století, tedy v době, kdy se vlastníky Třeboně stali Rožmberkové.

Chráněnou krajinnou oblastí bylo Třeboňsko vyhlášeno v roce 1979.

Flóra

Na Třeboňsku se vyskytuje velké množství biotopů, k těm nejcennějším patří přechodová rašeliniště, ve kterých se vyskytují rozmanitá rostlinná společenstva a bezobratlí živočichové.

Roste tu asi 400 druhů rostlin, z nichž 104 druhů je chráněných. Pro třeboňskou krajinu jsou typické rozsáhlé jehličnaté i listnaté lesy. Unikátní je tu výskyt borovice blatky a lokální variety borovice lesní, která má rovný štíhlý kmen a větví se pouze ve vrcholové části.

Z kvetoucích rostlin na Třeboňsku najdete například kopytník evropský, lilii zlatohlavou, hvozdík pyšný, černýš hajní či vzácnou vratičku měsíční. U okrajů rybníků a v lužních lesích roste i vzácný ďáblík bahenní či kapradiník bažinný.

Fauna

Rybníky Třeboňska jsou evropsky významným hnízdištěm a migrační zastávkou vodního ptactva. Ve velkém množství se tu vyskytují zástupci mokřadní a vodní vegetace. V CHKO Třeboňsko se vyskytují i ohrožení obratlovci, jako je vydra říční nebo orel mořský.

Národní přírodní rezervace

 • NPR Velký a Malý Tisý
 • NPR Stará řeka
 • NPR Červené blato
 • NPR Žofinka

Národní přírodní památky

 • NPP Ruda
 • NPP Vizír
 • NPP Kaproun

Přírodní rezervace

 • PR Bukové kopce
 • PR Dračice
 • PR Horní Lužnice
 • PR Horusická blata
 • PR Krabonošská niva
 • PR Losí blato u Mirochova
 • PR Meandry Lužnice
 • PR Na Ivance
 • PR Novořecké močály
 • PR Olšina u Přeseky
 • PR Pískový přesyp u Vlkova
 • PR Rašeliniště Hovízna
 • PR Rašeliniště Pele
 • PR Rod
 • PR Ruda u Kojákovic
 • PR Rybníky u Vitmanova
 • PR Staré jezero
 • PR Široké blato
 • PR Trpnouzské blato
 • PR Výtopa Rožmberka
 • PR Záblatské louky

Přírodní památky

 • PP Hliníř
 • PP Kozí vršek
 • PP Lhota u Dynína
 • PP Pískovna u Dračice
 • PP Slepičí vršek
 • PP Soví les

 

 

 

 

 

 

 

 

Název správy Správa CHKO Třeboňsko
Adresa Valy 121
Město Třeboň
PSČ 379 01
Datum vyhlášení 15. listopadu 1979
Rozloha území 700 km²

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz