CHKO Blaník

, Tel.: +420 317 852 654, blanik@nature.cz
/Příroda - 
Legenda o blanických rytířích byla námětem mnoha uměleckých děl, do svých Starých pověstí českých ji zakomponoval Alois Jirásek a jako námět posloužila i Bedřichu Smetanovi při vytváření jeho vrcholného díla Má vlast.

U vrchu Blaník se od roku 1989 pořádají pravidelně Svatováclavské slavnosti, při kterých z Velkého Blaníku sjíždí na koni svatý Václav se svými vojáky.

Chráněná krajinná oblast Blaník vznikla 29. prosince 1981.

Důvody ochrany

Hlavním úkolem CHKO Blaník je chránit přírodní a kulturní dědictví.

Flóra

Asi 31 % území pokrývají lesy, které se skládají ze smrků, borovic, buků, modřínů, bříz, dubů, habrů a jedlí. Z nižších rostlin se tu hojně vyskytují rostliny z vodního a bažinatého prostředí.

Fauna

V CHKO bylo napočítáno přibližně 40 druhů savců, z nichž nejvzácnější jsou netopýr černý a netopýr velký. Dalšími živočichy, které tu můžete spatřit, jsou křepelka polní, ledňáček říční, moták pochop, zmije obecná, čolek obecný, kuňka obecná, rosnička zelená, skokan ostronohý, střevlík a asi 200 druhů pavouků.

 

Přírodní rezervace

 • Malý Blaník
 • Velký Blaník
 • Přírodní památky
 • Častrovické rybníky
 • Rybník Louňov

Národní přírodní rezervace a národní přírodní památky ve správě CHKO ležící mimo oblast

 • NPR Drbákov - Albertovy skály
 • NPR Ve Studeném
 • NPR Voděradské bučiny
 • NPP Hadce u Želivky
 • NPP Chýnovská jeskyně
 • NPP Jankovský potok
 • NPP Kaňk
 • NPP Luční
 • NPP Medník
 • NPP Rybníček u Hořan
 • NPP Stročov
Název správy Správa CHKO Blaník
Adresa Vlašimská 8
Město Louňovice pod Blaníkem
PSČ 257 06
Datum vyhlášení 29. prosince 1981
Rozloha území 40 km²

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz