CHKO Bílé Karpaty

, Tel.: +420 577 119 626, bilekarp@nature.cz
/Příroda - 
CHKO Bílé Karpaty leží na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín a zabírá plochu o rozloze 715 kilometrů čtverečních. Hlavní osou CHKO je pohoří Bílé Karpaty, dále do ní zasahuje Dolnomoravský úval a Vizovická vrchovina.

V dnešní době je typickým krajinným znakem Bílých Karpat rozlehlá květnatá luka s roztroušenými dřevinami, což je výsledek krajinářských úprav a historického odlesňování. CHKO patří k nejcennějším biotopům Evropy.

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla vyhlášena 3. listopadu 1980.

Důvody ochrany

Bílé Karpaty jsou ideální ukázkou koexistence zájmů ochrany přírody s hospodářskými aktivitami, které respektují ekologickou únosnost území a jeho přírodní podmínky.

Flóra a fauna

Typickou součástí krajiny jsou rozlehlé květnaté louky a v centrální a severní části pohoří i rozlehlé lesní komplexy s velkým množstvím typických zástupců karpatské flóry a fauny.

Bílé Karpaty jsou významným územím nejen díky absolutnímu počtu druhů flóry a fauny, ale také díky jejich skladbě. Různorodost má na svědomí i fakt, že do CHKO zasahují čtyři fytogeografické okresy – Dolnomoravský úval, Bílé Karpaty stepní, Bílé Karpaty lesní a Javorníky.

Podle výsledků výzkumů lze předpokládat, že se v CHKO vyskytuje minimálně 20 tisíc druhů živočichů, z toho 16 tisíc druhů hmyzu. Někteří zástupci hmyzí říše patří ke vzácným a ohroženým druhům. Žije tu například sklípkánek černý, více druhů vzácných sekáčů, krasec uherský, střevlíček, štítonoš, mandelinka nebo nosatec. Typickými motýly, které zde můžete spatřit, jsou perleťovec dvouřadý, modrásek hořcový, modrásek očkovaný a pabourovec jestřábníkový.

Z ptáků zde svá hnízda staví holub doupňák, krutihlav obecný, strakapoud velký, strakapoud prostřední, strakapoud bělohřbetý, datel černý, jestřáb lesní a káně lesní. Na severovýchodě pohoří se objevuje rys ostrovid a ze slovenské strany se sem občas zatoulá i medvěd hnědý.

Národní přírodní rezervace

 • Čertoryje
 • Javořina
 • Jazevčí
 • Porážky
 • Zahrady pod Hájem

Přírodní rezervace

 • Bílé potoky
 • Dolnoněmčanské louky
 • Drahy
 • Horní louky
 • Hutě
 • Jalovcová stráň
 • Javorůvky
 • Kútky
 • Lazy
 • Machová
 • Nová Hora
 • Ploščiny
 • Pod Žitkovským vrchem
 • Sidonie
 • Ve Vlčí

Národní přírodní památky

 • Búrová
 • Váté písky

Přírodní památky

 • Bahulské jamy
 • Cestiska
 • Dobšená
 • Dubiny
 • Grůň
 • Hluboče
 • Hrnčárky
 • Chladný vrch
 • Chmelinec
 • Kalábová
 • Kaňoury
 • Lom Rasová
 • Mechnáčky
 • Nové louky
 • Okrouhlá
 • Pod Cigánem
 • Pod Hribovňou
 • Pod Vrchy
 • Rubaninska (Mravenčí louka)
 • Sviní hnízdo
 • Šumlatová
 • U Petrůvky
 • Uvezené
 • U Zvonice
 • Vápenky
 • V Krátkých
 • Záhumenice
 • Za Lesem
 • Žerotín
 • Žleb

 

 

 

Název správy Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín
Adresa Nádražní 318
Město Luhačovice
PSČ 763 26
Datum vyhlášení 3. listopadu 1980
Rozloha území 715 km²

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz