CHKO PoodříPoodří je jednou z mála CHKO, které se nevyskytují v horských nebo krasových celcích, nýbrž v rovinaté říční nivě, na kterou navazují zvýšené říční terasy a terasové plošiny.

Chráněná krajinná oblast leží v údolí, a proto v ní nejsou žádné velké výškové rozdíly, nejnižší bod se nachází v Polanském lese v nadmořské výšce 214,1 metrů a nejvyšší bod západním směrem od Kunína ve výšce 293,5 metrů nad mořem.

CHKO Poodří vznikla vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR 27. března 1991.

Předmět ochrany

Úkolem chráněné krajinné oblasti Poodří je chránit a postupně obnovovat hodnoty krajiny, její původní vzhled a typické znaky. Dále má CHKO vytvářet a rozvíjet ekologicky optimální a všestranné využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Flóra a fauna

Na rostliny je CHKO Poodří velmi bohatá, najdete tu velké množství vodních, lučních i lesních rostlin. Z vodních se tu vyskytují například kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí a vodní masožravé rostliny bublinatky. Charakteristická společenstva jsou k vidění i u slepých říčních ramen a na pravidelně zaplavovaných nivních loukách. Malou část území, asi 10 %, zabírají lesy tvořené habrem obecným, dubem letním, lípou srdčitou a jasanem ztepilým.

Vedle velkého množství vodních rostlin se tu daří i spoustě vodních živočichů. V rybnících a v Odře žije mnoho druhů měkkýšů, například velevrub tupý nebo svinutec tenký. Z korýšů se tu vyskytují dva ohrožené druhy – rak říční a žábronožka sněžní. Z ptáků v oblasti hnízdní volavka popelavá, kormorán velký, potápka rudokrká, zrzohlávka rudozubá, morčák velký, kopřivka obecná, husa velká, bukač velký, chřástal polní či moták pochop. Savce zde zastupují například bobr evropský nebo vydra říční.

Národní přírodní rezervace

  • Polanská niva

Přírodní rezervace

  • Bartošovický luh
  • Bařiny
  • Bažantula
  • Koryta
  • Kotvice
  • Polanský les
  • Rákosina

Přírodní památky

  • Meandry staré Odry
  • Pusté nivy
Název správy Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava
Adresa ul. 2. května 1
Město Studénka
PSČ 742 13
Datum vyhlášení 27. března 1991
Rozloha území 81,5 km²Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz