CHKO Pálava

, Tel.: +420 519 510 585, palava@nature.cz
/Příroda - 
Krajinou Pálavy projde ročně více než 80 tisíc turistů. Mezi nejnavštěvovanější místa CHKO patří Děvín se zříceninou hradu Děvičky, Stolová hora, Růžový vrch se zříceninou Sirotčího hradu a Svatý kopeček s křížovou cestou a kostelem svatého Šebestiána.

Oblíbenou trasou skrz Pálavu je stezka s názvem Rozkvetlou Pálavou, která vede z Dolních Věstonic přes Děvín, Soutěsku, Sirotčí hrádek, Stolovou horu, Kočičí skálu a Turold až do Mikulova. Trasa je dlouhá 14 kilometrů a trvá podle rychlosti chůze od 3 do 6 hodin.

Čím dál více turistů vyhledává adrenalinovější zážitky, než je pěší chůze, a proto je často láká například paragliding. Krajinný charakter Pálavy nabízí ideální prostředí pro jeho bezproblémový a bezpečný provoz.

V oblasti mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi bývala dříve pravěká tábořiště lovců mamutů, po kterých se dochovaly skládky mamutích kostí, pozůstatky ohnišť a známá keramická soška Věstonické venuše.

Pálava byla chráněnou krajinnou oblastí vyhlášena 19. března 1976.

Důvody ochrany

Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena za účelem ochrany biotopu druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí a suťových lesů. Předmětem ochrany jsou i bílé vápencové skály, zříceniny gotických hradů a historická architektura.

Flóra

V krajině Pavlovských vrchů a Milovického lesa se daří mnohým vzácným rostlinám. Jako na jediném místě v České republice tu rozkvétá violka nejmenší či šalvěj etiopská. Kromě nich se tu vyskytuje například šťovík úzkolistý, ovsíř stepní nebo písečnice velkokvětá.

Lesy na Pálavě jsou tvořeny teplomilnými doubravami a panonskými dubohabřinami. V CHKO se vyskytuje několik památných stromů, mezi které patří například Brněnská lípa, Lípa u hrobky, Pavlovnie plstnatá v Mikulově, Mikulovský platan, Věstonická oskeruše v Dolních Věstonicích či Svatofloriánská lípa v Horních Věstonicích.

Fauna

Z hlediska fauny patří CHKO Pálava k nejvýznamnějším územím u nás. Vyskytuje se tu mimořádně vysoký počet zvláště chráněných druhů živočichů, a to jak obratlovců, tak bezobratlých. K nejpozoruhodnějším z řad hmyzu patří například bezkřídlá kobylka sága či ploskoroh pestrý.

Pálava je také chráněnou ptačí oblastí. U vodních toků tu můžete narazit na ledňáčka říčního, v dutinách stromů tu vzácně hnízdí dudek chocholatý.

 

Národní přírodní rezervace

  • NPR Děvín-Kotel-Soutěska
  • NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
  • NPR Křivé jezero
  • NPR Slanisko u Nesytu

Národní přírodní památky

  • NPP Kalendář věků

Přírodní rezervace

  • PR Milovická stráň
  • PR Svatý kopeček
  • PR Turold
  • PR Liščí vrch
  • PR Šibeničník

 

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Náměstí 32
Město Mikulov
PSČ 692 01
Datum vyhlášení 19. března 1976
Rozloha území 70 km²Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz