CHKO Orlické hory

, Tel.: +420 494 539 541, orlhory@nature.cz
/Příroda - 
Orlické hory zaujímají po Krkonoších druhé místo v počtu bouřek. Počasí se tu mění velmi nečekaně.

V severní části Orlických hor byla velká část lesů postižena imisní kalamitou, která způsobila odumírání stromů. Zachovaly se tu ale rozsáhlé porosty bučin a horských smrčin.

V oblasti leží pět evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, které zabírají celkem 12 % z celé rozlohy CHKO. Nejnižším bodem CHKO je údolí Bělé nad Skuhrovem v nadmořské výšce 416 metrů, nejvyšší horou je Velká Deštná, která dosahuje výšky 1115 metrů nad mořem.

Chráněná krajinná oblast byla v Orlických horách vyhlášena 28. prosince 1969.

Důvody ochrany

Předmětem ochrany je zachovalý krajinný celek s širokou škálou ekosystémů – lesy s přirozenou dřevinnou skladbou, rašeliniště, mokřady, polokulturní louky, remízky a meze.

Flóra

Charakter krajiny Orlických hor je tvořen bohatým výběrem přírodních biotopů. Dříve byly hlavním lesním biotopem v Orlických horách bučiny, zásahem člověka do přírody se ale skladba místních rostlin částečně změnila.

V bylinném patře tu roste například borůvka a trávy metlička křivolaká a třtina chloupkatá. Na balvanitých svazích se vyskytují suťové lesy s javorem klenem a jilmem drsným.

Fauna

Z živočichů se tu daří například mihuli potoční, zmiji obecné, ještěrce obecné, slepýši křehkému, užovce hladké, bobrovi evropskému, vrápenci malému nebo silně ohroženému zdobenci.

V CHKO Orlické hory má svá hnízdiště celá řada ptáků. Patří mezi ně například bekasina otavní, bělořit šedý, čáp černý, datlík tříprstý, drozd cvrčala, dřemlík tundrový, dudek chocholatý, holub doupňák, křepelka polní, slavík tmavý, sova pálená, sýček obecný nebo žluva hajní.

Národní přírodní rezervace

 • Bukačka
 • Trčkov

Přírodní rezervace

 • Přírodní rezervace
 • Bedřichovka
 • Černý důl
 • Hraniční louka
 • Jelení lázeň
 • Komáří vrch
 • Neratovské louky
 • Pod Vrchmezím
 • Pod Zakletým
 • Kačerov
 • Sedloňovský vrch
 • Trčkovská louka
 • Zemská brána

Přírodní památky

 • Kačenčina zahrádka
 • Rašeliniště pod Pěticestím
 • Rašeliniště pod Předním vrchem
 • Sfinga
 • U Kunštátské kaple
 • Velká louka
Název správy Správa CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové
Adresa Dobrovského 332
Město Rychnov nad Kněžnou
PSČ 516 01
Datum vyhlášení 28. prosince 1969
Rozloha území 200 km²Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz