CHKO Moravský kras

, Tel.: +420 516 428 880, morkras@nature.cz
/Příroda - 
Přes Moravský kras vede celá řada naučných stezek, patří k nim Jedovnické rybníky –  Rudické propadení, Josefovské údolí, Macocha, Údolí do Říčky, Sloupsko-šošůvské jeskyně a Cesta železa Moravským krasem.

V krasové oblasti se nachází více než 1600 jeskyní. Z těch přístupných je nejznámější komplex Punkevní jeskyně, kam zavítá až 200 tisíc lidí ročně. Oblíbené jsou jeskyně i kvůli propasti Macocha, kterou si můžete prohlédnout shora z výhledových můstků, ale i zespoda při prohlídce jeskyní. Součástí prohlídky je i plavba po podzemní říčce Punkvě. K nejnavštěvovanějším jeskyním patří dále jeskyně Sloupsko-šošůvské, Balcarka a Kateřinská.

Významné jsou i veřejnosti nepřístupné jeskyně, mezi kterými je například nejdelší jeskynní systém v ČR Amatérská jeskyně, druhý nejdelší systém Rudické propadání – Býčí skála nebo Císařská jeskyně, která slouží ke speleoterapii.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 a je tak po Českém ráji druhou nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

CHKO Moravský kras má velký historický význam, zdejší jeskyně byly totiž osídleny už před 120 tisíci lety. V některých jeskyních se dokonce dochovaly nástroje neandrtálců, v dalších pak nejstarší doklady umění v podobě rytin koní a bizonů. V Býčí skále byla nalezena nejstarší jeskynní kresba v ČR.

Důvody ochrany

Chráněná krajinná oblast tu byla vyhlášena za účelem ochrany jedné z nejkrásnějších a nejvýznamnějších krasových oblastí ve střední Evropě. Cílem je chránit a snažit se o zachování přirozeného vzhledu krasové oblasti a okolní přírody.

Fauna a flóra

Vedle přírodních útvarů je předmětem ochrany i cenná fauna a flóra. Krasové podzemí je významným zimovištěm celkem 18 druhů letounů, nejpočetnějšími druhy jsou netopýr velký, vrápenec malý a netopýr černý.

Ve stromovém patře se střídají dubohabrové, bukové a suťové lesy, ve kterých na příkrých svazích rostou jasan ztepilý, javor klen, jilm drsný, smrk ztepilý nebo tis červený. V bylinném patře se vyskytují podhorské až horské druhy rostlin, jako například měsíčnice vytrvalá, ploštičník evropský a ohrožená kapradina jazyk jelení.

Národní přírodní rezervace

 • NPR Býčí skála
 • NPR Habrůvecká bučina
 • NPR Hádecká planinka
 • NPR Vývěry Punkvy

Národní přírodní památky

 • Jeskyně Pekárna
 • Rudické propadání

Přírodní rezervace

 • PR Balcarova skála - Vintoky (Ostrov u Macochy)
 • PR Bílá Voda (Holštejn)
 • PR Březinka
 • PR Čihadlo
 • PR Dřínová
 • PR Sloupsko-šošůvské jeskyně
 • PR Mokřad pod Tipečkem
 • PR U Brněnky
 • PR U Výpustku
 • PR Údolí Říčky
 • PR Velký Hornek

 

Název správy Správa CHKO Moravský kras
Adresa Svitavská 29
Město Blansko
PSČ 678 01
Datum vyhlášení 4. července 1956
Rozloha území 92 km²Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz