CHKO Litovelské PomoravíNa území chráněné krajinné oblasti bylo vyhlášeno hned několik maloplošných zvláště chráněných území, například národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Vrapač nebo přírodní rezervace Litovelské Luhy, Kačení louka nebo Panenský les.

V Litovelském Pomoraví se také nachází stejnojmenná ptačí oblast. CHKO byla dokonce i navržena jako evropsky chráněná lokalita.

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena 15. listopadu 1990 za účelem ochrany meandrujícího toku řeky Moravy a okolních lužních lesů. V roce 1993 byly mokřady Litovelského Pomoraví zařazeny do mezinárodního seznamu významných mokřadů v rámci Ramsarské úmluvy.

Důvody ochrany

Cílem CHKO je chránit přirozené meandrující rameno řeky Moravy a komplex lužních lesů, které se kolem něj nachází. Zároveň je území chráněné i jako ptačí oblast.

Flóra a fauna

Krajina Litovelského Pomoraví je tvořena lužními lesy, loukami, mokřady, tůněmi a zatopenými pískovnami. Z ptáků, kvůli kterým byla vyhlášena ptačí oblast, se tu vyskytují ledňáček říční, lejsek bělokrký a strakapoud prostřední. Z dalších významných živočichů tu žijí bobr evropský, čolek velký a kuňka ohnivá.

Národní přírodní rezervace

 • NPR Ramena řeky Moravy
 • NPR Vrapač
 • NPR Hrdibořické rybníky

Národní přírodní památky

 • NPP Třesín
 • NPP Na skále
 • NPP Park v Bílé Lhotě

Přírodní rezervace

 • PR Doubrava
 • PR Hejtmanka
 • PR Kačení louka
 • PR Kenický
 • PR Litovelské luhy
 • PR Moravičanské jezero
 • PR Panenský les
 • PR Plané loučky

Přírodní památky

 • PP Chomoutovské jezero
 • PP Bázlerova pískovna
 • PP Častava
 • PP Daliboř
 • PP Hvězda
 • PP Kurfürstovo rameno
 • PP Malá Voda
 • PP U přejezdu
 • PP U Senné cesty
 • PP V Boukalovém
 • PP Za mlýnem
Název správy Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc
Adresa Husova 5
Město Litovel
PSČ 784 01
Datum vyhlášení 29. října 1990
Rozloha území 96 km²Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz