CHKO KřivoklátskoKřivoklátsko je oblíbenou rekreační oblastí. Vedle historických památek, mezi kterými jsou středověké hrady, zámky a zříceniny, láká do CHKO i řeka Berounka, kterou každoročně sjíždí velké množství vodáků. Dalšími možnostmi trávení volného času je pěší turistika, jízda na kole, sportovní rybaření nebo například hledání hub.

Zajímavostí je, že krásná příroda Křivoklátska učarovala i mnohým filmovým tvůrcům, filmy tu natáčely i světoznámé hvězdy jako Angelina Jolie, Matt Damon nebo Elijah Wood.

Od roku 1977 je Křivoklátsko biosférickou rezervací UNESCO, chráněná krajinná oblast zde byla vyhlášena v roce 1978. Později se Křivoklátsko navíc stalo ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000. Od roku 2008 se jedná o zřízení národního parku, do kterého by spadaly nejcennější části CHKO.

Důvody ochrany

Hlavním důvodem vyhlášení oblasti je ochrana původního krajinného rázu a cenných lokalit. Chráněny jsou různé typy doubrav, lesostepi, stepi a společenstva skalních výchozů.

Flóra

Téměř 75 % území CHKO pokrývají listnaté a smíšené lesy, místy se vyskytují zakrslé doubravy a skalní stepi, kterým se říká pleše. Typickými rostlinami pro tuto oblast jsou zakrslé duby zimní, třemdava bílá, koniklec luční, chrpa chlumní, tatřice skalní, lomikámen vždyživý, bledule jarní, kapradina vatička měsíční, kapradinka skalní, koniklec luční český a různé druhy sasanek.

Fauna

Křivoklátsko je významnou ptačí oblastí, ve které bylo napočítáno 120 druhů hnízdících ptáků a dalších 35 druhů ptáků na průtahu. Celkem se v oblasti vyskytuje 20 kriticky ohrožených, 37 silně ohrožených a 44 ohrožených živočichů. Ve velkém množství jsou tu zastoupeni plazi a obojživelníci, hojně se tu objevují i prasata divoká, srnci obecní a mufloni, kteří sem byli uměle vysazeni.

Národní přírodní rezervace

 • Kohoutov
 • Týřov
 • Velká Pleš
 • Vůznice

Přírodní rezervace

 • Brdatka
 • Čertova skála
 • Červený kříž
 • Dubensko
 • Jezírka
 • Jouglovka
 • Kabečnice
 • Lípa
 • Na Babě
 • Nezabudické skály
 • Prameny Klíčavy
 • Stříbrný luh
 • Svatá Alžběta
 • U Eremita
 • Vysoký tok

Přírodní památky

 • Stará ves
 • Trubínský vrch
 • Valachov
 • Vraní skála
 • Zdická skalka u Kublova
Název správy Správa CHKO Křivoklátsko
Adresa Zbečno č. p. 5
Město Zbečno
PSČ 270 24
Datum vyhlášení 24. listopadu 1978
Rozloha území 630 km²

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz