CHKO KokořínskoV rámci CHKO si návštěvníci mohou projít čtyři naučné stezky – Cinibulkovu naučnou stezku, Beškovský les, Dubsko-Kokořínsko a Mokřady dolní Liběchovky.

Vedle hradu Kokořín, podle kterého se jmenuje celá oblast, tu můžete navštívit i zámek Houska nebo zříceninu hradu Ronov.

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko byla vyhlášena 19. března 1976 společně s chráněnými krajinnými oblastmi České středohoří, Lužické hory a Pálava.

Předmět ochrany

V CHKO Kokořínsko jsou chráněné různé ekosystémy od vápnitých mokřadů po kyselé reliktní bory. Vedle přírodních krás jsou v oblasti zachovány i malebné obce s ukázkami lidové architektury v podobě roubených a hrázděných domů.

Flóra a fauna

CHKO se vyznačuje inverzními polohami – v údolích se daří vlhkomilným a podhorským rostlinám a ve vyšších polohách rostou spíše teplomilné a suchomilné druhy.

V údolích Liběchovky a Pšovky najdete mimo jiné ohrožené druhy prstnatec májový, kruštík bahenní, všivec bahenní, vachtu trojlistou či pryskyřník veliký. V důsledku neobhospodařování půdy v posledních 50 letech se travní porosty přeměnily na mokřadní společenstva, která se svým složením blíží porostům v době před začátkem využívání nivních poloh člověkem.

Ve zdejších mokřadech žije řada bezobratlých živočichů, které se nikde jinde v České republice nevyskytují. Mezi ně patří například postglaciální relikt vrkoč bažinný, vzácný je i vrkoč útlý, hrachovka říční či oblovka velká. V údolích hnízdí krkavec velký a několik druhů sov.

Národní přírodní rezervace

 • Novozámecký rybník
 • Břehně - Pecopala
 • Velký a Malý Bezděz
 • Čtvrtě
 • Hrabanovská černava
 • Kněžičky
 • Žehuňský rybník na Cidlině
 • Libický luh
 • Polabská černava
 • Větrušické rokle

Přírodní rezervace

 • Kokořinský důl
 • Mokřady dolní Liběchovky
 • Mokřady horní Liběchovky
 • Koselecké bory
 • Vlhošť

Národní přírodní památky

 • Peklo
 • Swamp
 • Holý vrch
 • Klokočka
 • Radouč
 • Rečkov
 • Slatinná louka u Velenky
 • Kopičácký rybník
 • V jezírkách

Přírodní památky

 • Mrzínov
 • Na Oboře
 • Želízky
 • Stráně Truskavenského dolu
 • Stráně Hlubokého dolu
 • Osinalecké bučiny
 • Kamenný vrch u Křenova
 • Černý důl
 • Prameny Pšovky
 • Špičák u Střezivojic
 • Martinské stěny
 • Husa
 • Stříbrný vrch
 • Pod Hvězdou
 • Ronov

 

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 19. března 1976
Rozloha území 270 km²

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz