CHKO Jizerské horyChráněná krajinná oblast leží na ploše o rozloze 38 tisíc hektarů a na jejím území se nachází více než 20 maloplošných chráněných území, jako jsou národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památky.

Oblíbeným cílem turistů jsou vyhlídky a rozhledy, ze kterých je vidět do širokého okolí. Nejznámější jsou rozhledny Královka, Slovanka, Bramberk, Černá Studnice, Smrk, Ořešník, Frýdlantské cimbuří, Polední kameny a Krásná Máří.

V zimních měsících je velkým lákadlem síť upravovaných běžkařských stop Jizerská magistrála. Každý rok se tu koná i závod v běhu na lyžích Jizerská padesátka.

CHKO Jizerské hory byla vyhlášena na konci roku 1967 a funguje od 1. ledna 1968.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany jsou především horské květnaté louky se vzácnými rostlinami, velké množství rozsáhlých rašelinišť a původní bukové porosty.

Flóra a fauna

Přírodní podmínky Jizerských hor určují drsné klimatické podmínky, geografická poloha, žulové podloží a změny charakteru prostředí náhorní plošiny. Lesní i bylinná společenstva jsou tvořena poměrně malým množstvím druhů. Nachází se zde jedlobukové pralesy s jilmem horským, javorem klenem a dalšími dřevinami. Na severních svazích se dochovaly smíšené porosty s bukem lesním a typickou květenou.

Zvláštní oblastí je Bukovec, kde se v závislosti na čedičovém podkladu bohatém na živiny daří horským druhům, ale i druhům typickým pro teplejší pahorkatiny.

Od geologického podloží a vegetačního pokryvu se odvíjí i výskyt živočichů. V bučinách mají svá hnízda čáp černý, včelojed lesní, holub doupňák a lejsek malý, na náhorní plošině pak dominuje linduška luční. Ze savců se tu vyskytují rejsek horský, hrabošík podzemní, velké množství druhů netopýrů a jelení a srnčí zvěř. 

Národní přírodní rezervace

 • Jizerskohorské bučiny
 • Rašeliniště Jizery
 • Rašeliniště Jizerky

Přírodní rezervace

 • Bukovec
 • Černá hora
 • Černá jezírka
 • Jedlový důl
 • Klečové louky
 • Klikvová louka
 • Malá Strana
 • Na Čihadle
 • Nová louka
 • Prales Jizera
 • Ptačí kupy
 • Rybí loučky
 • Vápenný vrch

Přírodní památky

 • Klečoviště na Smrku
 • Na Kneipě
 • pod Dračí skálou
 • Pod Smrkem
 • U posedu
 • Vlčí louka
 • Quarré
 • Tichá říčka
 • Fojtecký mokřad
 • Jindřichovský mokřad
 • Údolí Černé Desné
Název správy Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec
Adresa U Jezu 10
Město Liberec
PSČ 460 01
Datum vyhlášení 8. prosince 1967
Rozloha území 350 km²

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz