CHKO Jeseníky

, Tel.: +420 584 458 659, jeseniky@nature.cz
/Příroda - 
Návštěvníci míří do CHKO Jeseníky po celý rok. V letních měsících nabízí oblast velké množství cílů, jako jsou rašeliniště na Rejvízu, ledovcový kar Velké kotliny, Keprník, Břidličná nebo například lázně Karlova Studánka. Odtud vede i jedna z nejhezčích stezek, po níž se výletníci dostanou do údolí Bílé Opavy, které patří do národní přírodní rezervace Praděd.

CHKO Jeseníky se může pochlubit celou řadou vysokých hor. K nejvyšším vrcholům patří Praděd, Vysoká hole, Keprník, Velký Máj, Vozka, Malý Děd, Jelení hřbet, Břidličná hora, Dlouhé stráně a Šerák.

V období od 12. do 14. století se v Jeseníkách zakládaly první osady a lidé začali obhospodařovávat krajinu. Vznikaly tady pastviny a pole, které nahrazovaly původní lesy. Příroda Hrubého Jeseníku však nebyla nijak zásadně ovlivněna, lidé se zastavili v podhůří, v centru pohoří tak zůstala krajina nenarušena.

Krajina byla rukou člověka poznamenána až na přelomu 15. a 16. století, kdy se v okolí Rýmařova začala těžit ruda. Lesy byly dále výrazně ovlivněny špatným hospodařením a vysokohorskou pastvou. Situace si vyžádala umělou obnovu, oblast byla zalesňována kosodřevinou alpského původu, borovicí limbou a smrkem ztepilým.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969.

Důvody ochrany

CHKO Jeseníky byla vyhlášena za účelem ochrany vysokohorského bezlesí, smrkových pralesů, rašelinišť, pramenů, vzácných rostlin, živočichů a lidové architektury.

Flóra

V chráněné oblasti bylo napočítáno přibližně 1 200 druhů a poddruhů zástupců vyšších rostlin. Typickými rostlinami pro oblast Hrubého Jeseníku jsou především lipnice jesenická, zvonek jesenický, hvozdík kartouzek sudetský, jitrocel černavý sudetský, pupava Biebersteinova sudetská, vrba bylinná, vrba laponská, řeřišnice rýtolistá, lepnice alpská, prasetník jednoúborný, ostřice Bigelowova a sasanka narcisokvětá.

Fauna

Z fauny se v Jeseníkách objevuje několik druhů endemitů, tedy organismů, které se nikde jinde nevyskytují. Zhruba 20 druhů živočichů žijících v CHKO Jeseníky je kriticky ohrožených.

Jeseníky jsou významnou ptačí oblastí, hnízdí zde jeřábek lesní, chřástal polní, krkavec velký, žluna šedá, čáp černý, datel černý, holub doupňák a sokol stěhovavý. Dříve se tu vyskytovali i tetřev hlušec a tetřívek obecný, ale tyto druhy jsou už v současnosti téměř vyhubeny.

Výrazně jsou tu zastoupeni i letouni, kterých se tu objevuje přibližně 11 druhů, nejvýznamnějšími jsou netopýr černý, netopýr velký, netopýr brvitý a vrápenec malý.

Dalšími druhy savců žijících v Jeseníkách jsou myšivky horské, rejsek horský, plch lesní a velké šelmy, například rys ostrovid. Potkáte tu i prase divoké nebo kamzíka horského.

 

Národní přírodní rezervace

 • Praděd
 • Rašeliniště Skřítek
 • Rejvíz
 • Šerák - Keprník

Národní přírodní památky

 • Javorový vrch

Přírodní rezervace

 • Bučina pod Františkovou myslivnou
 • Františkov
 • Jelení bučina
 • Suchý vrch
 • Borek u Domašova
 • Pod slunečnou strání
 • Rabštejn
 • Filipovické louky
 • Vysoký vodopád
 • Pstruží potok
 • Pod Jelení studánkou
 • Šumárník
 • Sněžná kotlina
 • Franz Franz
 • Skalní potok
 • Niva Branné
 • Růžová
 • Morgenland
 • Břidličná

Přírodní památky

 • Louka na Miroslavi
 • U Slatinného potoka
 • Chebzí
 • Smrčina
 • Zadní Hutisko
 • Pasák
Název správy Správa CHKO Jeseníky
Adresa Šumperská 93
Město Jeseník
PSČ 790 01
Datum vyhlášení 19. června 1969
Rozloha území 740 km²

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz